Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 20 lut 2019, 09:26    MIND OVER MARKET

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
  • Autor
  • Wiadomość

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post31 sty 2018, 11:36

Aktywność inicjatywna versus responsywna

Wiedząc, czy inni uczestnicy z innej ramy czasowej działają na podstawie własnej inicjatywy, czy przeciwnie, reagują na dogodne ceny, jest również ważna do zrozumienia ich wpływu. Trejderzy mogą określić, czy aktywność jest inicjatywą lub reakcją, porównując relację struktury dnia do obszaru wartości z poprzedniego dnia. Obszar wartości poprzedniego dnia działa jak najprawdziwszy, ostatni wskaźnik poziomu, na którym cena została przyjęta w miarę upływu czasu. Możliwe są cztery rodzaje potencjalnej aktywności jaka może się pojawić;

1. Inicjatywny zakup
2. Inicjatywna sprzedaż
3. Responsywny zakup
4. Responsywna sprzedaż

Krótko mówiąc, inicjatywny zakup to każda aktywność zakupowa w ramach lub powyżej obszaru wartości poprzedniego dnia. I odwrotnie, sprzedaż inicjatywna sprzedaż jest dowolną sprzedażą, która ma miejsce w lub poniżej obszaru wartości dnia poprzedniego. Inicjatywa wskazuje na silne przekonanie ze strony uczestników innych ram czasowych.
Aktywność responsywna jest przeciwieństwem działań inicjatywnych. Kupujący reagują na cenę poniżej wartości, a sprzedawcy reagują na cenę powyżej wartości. Rysunki 3-3 i 3-4 ilustrują szczegółowo te pojęcia. Patrząc najpierw na niżej po prawej stronie rysunku 3-3, rozszerzenie zakresu w górę w okresie C
i okres skupu w okresie E ogona oznaczają responsywne kupowanie. Kupujący reagują na cenę znacznie poniżej obszaru niedawnej akceptacji cen.
Innymi słowy, kupujący zareagowali na okazję kupuj tanio. Pamiętaj, że jeśli cena spadnie i znajdzie kupujących, to sam to nie świadczy o responsywnym kupowaniu. Fakt, że cena jest poniżej wartości, sprawia, że jest kupowanie responsywne.
Responsywny kupujący ogon to także inicjatywną oferty sprzedaży. Na przykład, gdy sklep spożywczy obniżył ceny w swojej "ekstrawagancji masła orzechowego " stworzył rozszerzenie zasięgu sprzedaży inicjatywnej. Kupujący zareagował na tę cenę poniżej wartości, zwracając cenę do poprzednich poziomów w responsywnym kupowaniu. Rozszerzenie zasięgu inicjatywy i responsywny ogon były jednym i tym samym działaniem.
Nawiązując ponownie do Rysunku 3-3, zwróć uwagę, że odwrócona strona okresu C rozszerzenia zakresu poprzez zakupy responsywne jest ogonem okresu C inicjatywnego sprzedawania. Podobnie, w okresie E ogon responsywnych zakupów właściwie był efektem ostrego odrzucenia rozszerzenia zakresu E inicjatywnego sprzedawania. W Rysunku 3-4 znajdujemy to samo: rozszerzenie zakresu poprzez zakupy inicjatywne w ramach okresu C spotyka się z reagującym sprzedawcą i ostatecznie staje się responsywnym ogonem sprzedaży. Jeśli rozszerzenie zakresu występuje w ostatnim okresie dnia, nie oznacza ono ogona. Ogon jest ważny tylko po potwierdzeniu przez odrzucenie ceny w co najmniej jednym dodatkowym okresie.
Rozszerzenie zasięgu i ogony występujące w obszarze wartości z poprzedniego dnia uważane są również za inicjatywne. Jeśli ludzie zdecydują się kupić lub sprzedać w obszarze

Rys 3_3.png


Rys 3_4.png


ostatnio postrzeganej wartości, ich swobodny wybór, ich "zgoda" na ostatnie poziomy ceny jest w istocie samą w sobie decyzją inicjatywną, ponieważ nie jest reagowaniem na nadmierną cenę. Tak jak wszystkie informacje, których się uczysz, koncepcja inicjatywnego i responsywnego działania nie jest tylko przypadkowym określeniem do zapamiętania, ale raczej logicznej charakterystyce stosunku ceny do wartości.
Cały obszar wartości całego dnia można również klasyfikować jako inicjatywny lub responsywny. Jak wspomniano wcześniej, ta identyfikacja jest ważna, ponieważ daje przedsiębiorcy wskazówki co do oceny rynku i pewności.
W skrócie, TPO-sy inicjatywne zakupy i responsywna sprzedaż występują powyżej wartości z poprzedniego dnia, podczas gdy TPO-sy responsywne kupowanie i inicjatywna sprzedaż ma miejsce poniżej wartości z poprzedniego dnia. Każdy TPO występujący w obszarze wartości z poprzedniego dnia jest uważana za inicjatywę, chociaż nie ma w sobie tyle pewności, co działanie inicjatywne odbywające się poza obszarem tej wartości. Ryciny 3-5 i 3-6 zilustrują te pojęcia.

Rynki Trendujące a Rynki w Konsolidacji

Jedną z najtrudniejszych aukcyjnej koncepcji rynku do uchwycenia jest zrozumienie dynamiki trendów i konsolidacji rynków giełdowych oraz przechodzenie z jednej formy na drugą. W bardzo realnym sensie może to być spowodowane faktem, że wymaga solidnego zrozumienia zachowania całego rynku, a także synteza dużej części wiedzy o profilu.
Z tego powodu kładziemy tutaj podwaliny pod trendy i konsolidacje rynków, z bardziej szczegółową dyskusją, którą przeprowadzimy w ramach rozdziału KOMPETENTNY.
Zacznijmy od kilku popularnych słownikowych definicji trendu i konsolidacji, aby stworzyć podstawowy obraz mentalny tych dwóch pojęć. Webster's New Collegiate Dictionary definiuje trend: (a) "rozszerzenie w ogólnym kierunku: podążaj za ogólnym kursem. . . wykazującym tendencję "lub (b)" ogólny ruch z biegiem czasu z statystycznie wykrywalną zmianą; również: krzywą statystyczną odzwierciedlającą taką zmianę. "Niestety, nie ma absolutnego sposobu na zdefiniowanie trendu, ponieważ jest to funkcja rynku i twojego czasu handlu. Trendem, mówiąc wprost, jest rozbieżność cen od wartości. Dla naszych celów scharakteryzowano rozbieżność cen w trendzie przez serię dziennych aukcji (obszary wartości) poruszających się w przejrzystym kierunku w ciągu długiego okresu czasu. Przykładem takiego długoterminowego trendu jest zilustrowane między punktami 1 i 2 na dziennym wykresie słupkowym dla ropy naftowej w 2007 r. |
Rysunek 3-7. Rysunek 3-8 pokazuje inny trend występujący w S & P 500 (między punktami 1 i 2), który kończy się "konsolidacją".

Rys 3_5.png


-- Dodano: 31 sty 2018, 13:38 --

Rys 3_6.png


Rys 3_7.png


Rys 3_8.png


Webster definiuje konsolidację: (a) "umieścić w klamrach lub jakby pomiędzy wspornikami". lub (b) "ustalić margines po obu stronach." Rynek w konsolidacji to seria ruchów cenowych zawartych "jak gdyby w nawiasach". The aukcje na rynku pomiędzy dwoma poziomami cen, które służą jako margines na każdym końcu zakresu. Nawiązując ponownie do fig. 3-8, S & P rynek rozpoczął proces konsolidacji w punkcie 2, a następnie licytował go z powrotem i w ramach zakresu objętego punktami od 2 do 6.

Kluczowe elementy - krótka dyskusja

Określiliśmy trend jako rozbieżność ceny od wartości. Rozbieżność może trwać przez dłuższy czas, ale nie będzie trwać w nieskończoność - ostatecznie cena i wartość osiągną równowagę. Trendujący rynek kończy się, gdy cena zaczyna się licytowanie ceny w górę i w dół między dwoma znanymi punktami odniesienia, tworzącymi nawias lub zasięg licytacji. Nowy trend zaczyna się, gdy cena opuszcza obszar w nawiasie i jest akceptowana w czasie.
Wielu doświadczonych specjalistów szacuje, że tylko 20 do 30 procent czasu rynek trenduje. Nierozpoznanie tego faktu jest jednym z głównych powodów, dla których duża liczba przedsiębiorców nie zarabia. Wiele
Popularnych systemów technicznych są systemami podążającymi za trendem i ciągłym ruchem ceny, aby odnieść sukces. Wielu trejderów doznało bólu z powodu konsolidacji ponieważ rynki giełdowe często poruszają się szybko i wystarczająco daleko, by uruchomić systemy podążania za trendem, by następnie zmierz w stronę przeciwną. Widać już teraz, że kolokwializm trejdera " trend to twój przyjaciel "to mylące wyrażenie. To prawda, że podczas trendów na rynku, przedsiębiorca może osiągnąć znaczny zysk, jeśli jest pozycjonowany z użyciem trendu. Jeśli jednak przedsiębiorca stale stosuje system śledzenia trendów, jego szanse powodzenia na rynku konsolidującym są znacznie mniejsze.
Dlatego też, gdy rynek ewoluuje od trendu do konsolidacji i wraca do trendu znowu twoja strategia handlowa powinna się radykalnie zmienić. Trendy wymagają mniej aktywnej strategii; trzeba je zostawić w spokoju. Z powodu ich silnego charakteru, oczekiwania co do zysku są stosunkowo wysokie. Na rynku trendującym, składasz zlecenie, a następnie pozwalasz rynkowi zrobić resztę pracy. Konsolidacje wymagają jednak bliższego, bardziej praktycznego podejścia. Rynek porusza się w niekonsekwentny sposób bez realnego długoterminowego przekonania kierunkowego. Ceny, które stanowią skrajność przedziału zapewniają istotne punkty odniesienia służące do monitorowania przyszłych zmian, tj. początek nowego trendu, kontynuacja procesu konsolidacji i tak dalej Aby z powodzeniem handlować rynkiem w konsolidacji, musisz nauczyć się zidentyfikować zewnętrzne zasięgi konsolidacji, a następnie szybko brać zyski "pozwolić im jeździć". Monitorowanie zachowań rynku wokół tych punktów odniesienia pomagają oszacować twoje oczekiwania dotyczące zysku i dostosować swoją strategię handlową.
Wiedza czy rynek znajduje się w trendzie lub w jakiejś konsolidacji, jest integralną częścią holistycznego zrozumienie rynku. Konieczne jest formułowanie, rozwijanie i wdrażanie własnych ram czasowych i strategii.
Rynki Trendujące Kluczem do kapitalizacji trendów jest zdolność do określenia czy trend się utrzymuje, czyli jeśli rozbieżność ceny jest akceptowana lub odrzucana przez rynek. Dobra wskazówka kontynuacji trendu jest obserwacji położenia obszaru wartości. Jeśli seria obszarów wartości porusza się w przejrzystym kierunku w czasie, a następnie w nowe poziomy cen są akceptowane, trend znajduje akceptację. Gdyby obszary wartości zaczynają się nakładać lub przesuwać w przeciwnym kierunku niż trend, wtedy są dobre szanse, że trend zwalnia i zaczyna się równowaga.
Trend rozpoczyna się działaniem inicjatywnym uczestnika innej ramy czasowej, który postrzega, że cena nie znajduje się daleko od jej wartości w dłuższej perspektywie czasowej. Na przykład w trendzie wzrostowym, cena jest postrzegana jako wartość poniżej przez kupującego z innej perspektywy czasowej i jest nieuczciwa dla sprzedawcy innej ramy czasowej. Jako że cena licytowane jest wyższej, trend "wciąga" uczestników rynku z wielu różnych ram czasowych do momentu, gdy praktycznie każdy zostanie kupującym. W tym momencie cały świat wierzy, że trend będzie trwać wiecznie, ale nikt już nie będzie kupować. Zakręt w górę kończy się, bo po prostu nie ma już kupujących, a reagujący sprzedawca wchodzi i zaczyna licytować ceny w dół rozpoczynając proces konsolidacji. Spojrzenie na wartość kupującego i sprzedającego z inne perspektywy czasowej zawęża się, tworząc relatywnie duży obszar równowagi kupującego/sprzedającego zawartej w "marginesach" konsolidacji.
Rynek w konsolidacji Jak wspomniano wcześniej, zwykle trend się kończy zrównoważonym obszarem, zwanym inaczej zasięgiem handlowym (range) lub konsolidacją. Rynki ani nie trendują, ani potem zmieniają kierunek z powodu paru groszy. Zwyżkujące trendy licytują wyżej, osiągają balans, a następnie kontynuowane lub zaczyna się licytowanie w dół. Podobnie trend w dół kończy się w konsolidacji rynku i albo dalej się obniża, albo zaczyna się trend do góry.
W konsolidacji wchodzą w rachubę zarówno kupujący, jak i sprzedający z innych ram czasowych, działania responsywne. W miarę zbliżania się ceny do górnej krawędzi obserwowanej konsolidacji sprzedawca odpowiada i cena aukcji jest obniżana do dolnej krawędzi lub do zakres równowagi. Z kolei reagujący kupujący wchodzi i obraca cenę z powrotem do góry. Ten proces konsolidacji wskazuje, że rynek jest w
równowadze i czekanie na więcej informacji. Dlatego, gdy cena jest akceptowana powyżej lub poniżej znanego ekstremum konsolidacji, rynek wychodzi z równowagi. Monitorowanie takiego przełamania dla kontynuacji i akceptacja może ostrzec uważnego trejdera o początku nowego trendu.
Aby lepiej zilustrować koncepcję równowagi i dynamiki ceny w ramach konsolidacji, zastanów się nad codziennym przykładem - kupując samochód. Wyobraź sobie pięć różnych osób, które kupują u dealera firmy Rawley samochód w tym samym tygodniu. Wszystkie mają ten sam ostateczny cel na uwadze: zakup nowego samochodu z serii Magma 8.9. Jednak, podobieństwa kończą się tam, bo szanse są dobre, że każdy się skupia o różnych aspektach tego samego samochodu. Jeden z pięciu stracił swój samochód dzień wcześniej i potrzebuje natychmiastowego transportu w celach biznesowych. Zamożny student college'u lubi styl Magmy i chce wszystkie dodatki - dach słoneczny, stereo, elektryczne szyby i sportowe malowanie. Podmiejska rodzina o średnim dochodzie wycenia samochody na kilka tygodni i był dealerem firmy Rawley kilka razy negocjując cenę. Rodzina o średnich dochodach mieszkająca na peryferiach miasta, która dojeżdża do pobliskiego miasta, interesuje się Magmą, ponieważ ma ona niskie zużycie paliwa. Ostatni z pięciu to handlowiec, który po prostu decyduje, że czas kupić nowy samochód. Wszyscy patrzą na ten sam rynek z bardzo różnych perspektyw, a każda z nich ma pewną cenę na uwadze, która jest dla nich wartością. Sprzedawca samochodów też ma swoje postrzeganie wartości, które działa jako element negocjacji w procesie negocjacyjnym. Jego idea wartości waha się od najniższej marży, która nadal przynosi zysk do najwyższej ceny, którą może zapłacić kupujący. Kiedy zajmujesz się każdym z klientów, cena przesuwa się w przód i w tył, aż do jej uzgodnienia. Student prawdopodobnie zapłaciłby najwięcej, nie martwiąc się o cenę, bo chce wszystkich dodatków wyposażenia. Rodzina prawdopodobnie dostanie najlepszą ofertę, ponieważ są to kupujący, którzy badali i negocjowali przez pewien okres czasu. Chodzi o to, że wszyscy pięcioro uczestników rynku kupi ten sam samochód, ale każdy z nich zapłać inną cenę. Sprzedawca samochodów spełnia status pośrednika, ułatwienie handlu w różnych przedziałach cenowych w jego przedziale poprzez niezbędne transakcje, aby pozbyć się samochodów z jego działki.
Rynek w konsolidacji działa w podobny sposób. Kiedy rynek jest w trybie równoważenia uczestnicy biorą pod uwagę różne czynniki w ich postrzeganiu wartości. Akcję ruchu cen do góry i na dół, są odpowiedzią na zmiany czynników, które powodują różne opinie. Analitycy Techniczni na przykład, mogą monitorować wskaźniki stochastyczne, podczas gdy fundamentaliści patrzą dane ekonomiczne i aktualności. Jeszcze inni handlowcy mogą oceniać otwarte odsetki, poprzednie wzloty i spadki, krzywe dochodowości i aktywność w innych towarach.
Ze względu na tę segmentację, jedna grupa uczestników rynku może "rządzić" przez krótki czas, akcentując proces konsolidacji. Konsolidacja zapewnia mniej oczywiste informacje niż trend, gdzie ruch cenowy i nastroje rynkowe są stosunkowo łatwe do zrozumienia. W silnym trendzie kierunek trendu jest jasny i na całym rynku opinia jest ogólnie dostosowana do tego trendu. Z wyjątkiem wejścia i wyjścia, handlowiec nie potrzebuje profilu rynkowego ani żadnego innego systemu do tego celu ważne, aby określić, w jaki sposób rynek stara się podążać. W konsolidacji, nie ma jednak wyraźnych wskazówek dotyczących długoterminowego nastroju na rynku. Z powodu zróżnicowanej i często sprzecznej mieszanki opinii tej materii rynku w konsolidacji, przedsiębiorcy trudniej znaleźć kierunkowe wskazówki. Różnorodność tych składowych niesie niebezpieczeństwo przecenienia lub niedocenianie jakiejkolwiek części informacji i tym samym uzyskanie niekompletności (i często niepoprawny) widoku rynku. Kiedy generowane przez rynek informacje są zorganizowane za pomocą profilu rynkowego, inaczej podzielony na segmenty opinie rynkowe są zebrane w jedno złożone źródło informacji. W pewnym sensie Profil Rynku jest filtrem dla wszystkich opinii rynkowych. Obserwując i rozumiejąc profil rynku, możliwe jest rozróżnienie
krótkoterminowe działania konsolidacji od potencjalnie silnego, trwałego ruchu ceny. Innymi słowy, Market Profile to potężne narzędzie do oceny aktywności i kontroli konsolidacji. To kończy omawianie podstawowych pojęć trendowania i konsolidacji rynków. Bardziej szczegółowa dyskusja oparta na tych koncepcjach będzie w rozdziale 4.
Dwa poważne pytania

Pokryliśmy dużą ilość materiału: strukturę profilu, typy dni, inne ramy czasowe, inicjatywy i responsywne działania, trendy i branżowe rynki - i wszystkie subtelności, które towarzyszą każdemu z nich im. To tak, jakbyśmy otarli się o duże zamglone okno, każda koncepcja ujawnia nieco większy widok całego obrazu.
Uczenie się, jak funkcjonują rynki i jak je interpretować poprzez Profil rynku to ewoluujący proces, który wymaga uczenia się dużej liczby faktów i pojęć, które są ze sobą powiązane. Wszystko to razem jest wyzwaniem, które łączy wiedzę, poświęcenie i doświadczenie, ponieważ większa część okna jest już odsłonięta. Spróbujmy spojrzeć na to co odkryliśmy do tej pory w sposób, który pomoże zjednoczyć to, co nauczyłeś się w rozdziałach Początkujący i Zaawansowani Początkujący. Pomyślna implementacja Profilu zależy od możliwości odpowiedzi tylko na dwa podstawowe pytania, które wynikają z ostatecznego celu istnienia rynku, ułatwiania handlu:

W którą stronę próbuje wejść rynek?
i
Czy wykonując dobrą robotę wykonuje dobrą robotę?

Zrozumienie tych dwóch pytań jest w istocie równaniem do określania ułatwień w handlu. Kiedy będziemy kontynuować, tym więcej zaawansowane części procesu uczenia się, te dwa pytania staną się kamieniami milowymi dla zrozumienia rynku poprzez Profil.

Autor postu otrzymał pochwałę
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post02 lut 2018, 10:58

Poprawiony rozdział 3

Mind over markets_PL_ 03.pdf
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post05 lut 2018, 12:33

Rozdział 4

KOMPETENTY


Zastanówmy się przez chwilę nad Davidem, aspirującym pianistą. David osiągnął trzeci poziom nauki i stał się kompetentnym pianistą po wielu miesiącach nauki i praktykowania podstaw. Zaczął widzieć każdą piosenka jako całość, pewą ekspresja do wykonania, mają już w umyśle jej określony kształt. Wciąż grał czytając nuty, ale osiągnął płynność gry.
W tym rozdziale zakończymy badanie podstawowych pojęć i teorii stojących za oceną informacji generowanych przez rynek za pośrednictwem Profilu Rynku. Omówimy gruntownie praktyczne zastosowania do trejding na dziennej i dłuższych ramach czasowych. Po przestudiowaniu rozdziału „KOMPETENTNY”, twoje postrzeganie "dużego obrazu" zostanie poszerzone, gdy podstawy scalą się ze sobą by uczynić cię kompetentnym trejderem.

Trejdowanie

Wszystkie rozumowania dotyczące materii wydają się opierać na relacji przyczyny i skutku. …
Zaryzykuję twierdzenie, jako ogólną propozycję, która nie przewiduje wyjątku, że znajomość tej relacji nie jest w żadnym wypadku osiągana przez rozumowanie a priori, lecz wynika wyłącznie z doświadczenia

- David Hume


Wiedza powstaje z doświadczenia. Tak jak muzyk ćwiczy pilnie, aby zostać pianistą koncertowym, a sportowiec spędza niezliczone godziny na korcie, aby stać się świetnym tenisistą, trejder musi zdobyć doświadczenie przez rzeczywiste transakcje, aby stać się ekspertem handlowym.
Każde skuteczne działanie jest połączeniem wiedzy, umiejętności i instynktu przy każdym trejdzie kładzie swoją wiedzę, zrozumienie, i swoje doświadczenie na linii, która zostanie oceniona przez rynek. Oczywiście, że konieczne jest uczenie się trejdowania. Doświadczenie daje pewność pokonania barier, takich jak strach, wahanie i nieelastyczność. Wprowadzamy tutaj psychologiczną stronę handlu z istotnych powodów. Pod koniec etapu Zaawansowany Początkujący powinieneś stosować to czego się nauczyłeś i będziesz dalej uczyć się w swojej techniki handlowej. Będziemy kontynuować dyskusję o „Tobie" jako część procesu trejdingowego, kiedy wszystkie mechaniczne aspekty profilu rynkowego zostały omówione. Pamiętaj: trejding jest drogą do doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

Sekcja 1: Trejding na dziennej ramie czasowej

Mike Singletary z Chicago Bears był National Football League zawodnikiem roku w sezonie 1988-89 jako obrońca. Uważane przez wielu, najlepszym wspomagającym zawodnikiem, wszechstronnie uzdolnionym, górującym fizyczną siłą i zwinnością.
Jako kapitan swojej drużyny obronnej usiłuje „odczytać" atakujących. Tak prosto, jak to może brzmieć, jest to złożony proces, który obejmuje zarówno analizę długo- jak i krótkoterminową. Singletary spędza godziny przygotowania do każdej gry, studiowanie wykresów gry, filmów z gry i statystyki graczy. Kiedy gra się rozpoczyna, dokładnie wie, jaki wariant gry używa przeciwnik w każdej możliwej sytuacji, jakie formacje zaangażowane są w dany typ zagrania i kto jest kluczowym graczem w każdym innym wariancie. Innymi słowy, Singletary wykonał swoją długoterminową pracę domową i w oparciu o wcześniejsze występy przeciwnika, wchodzi do każdej gry z określonym planem obrony na uwadze.
Jednak po początkowym „kickoffi’e” Mike Singletary nie zastanawia się aktywnie nad wykresami planami gry - nie ma czasu. To ekspertyza Mike’a się wyświetla. Filmy z gry i informacje techniczne są w pewnym sensie holistycznym obrazem w jego umyśle. Działa intuicyjnie, rozpoznaje wzorce i szybko kieruje obroną. Jego oczekiwania wchodzą do gry służą jako wskazówki, ale aktywnie przystosowują jego zagrania w ewoluującym ataku. Trener drużyny przeciwnej zmienia swoją strategię i kompozycje zagrań w każdej grze w celu pozbawienia takich graczy jak Singletary możliwości obrony. Możliwość rozpoznawania takich zmian w czasie, aby powstrzymywać zagrania czyni go ekspertem obrony.
Doświadczony daytrejder futures i Mike Singletary przeprowadzają ten sam proces oceny. On/ona zaczyna każdy dzień od zestawu oczekiwań, które służą jako wytyczne, w oparciu o przeszłe wyniki rynku.
Inwestor bada czynniki takie jak długoterminowy kierunek rynku, ostatnie miejsce obszaru wartości i wezwanie na otwarcie (wszystkie te tematy będą omówione w tej sekcji). Po otwarciu rynku sprzedawca przełącza się na bardziej intuicyjny sposób myślenia, kształtujący oczekiwania wobec rozwijającej się struktury, takie jak typ otwarcia, związek otwarty z poprzednim wartość dnia i obroty aukcji. Podobnie jak Mike Singletary, doświadczony trejder wie, że rynek rzadko będzie się rozwijał identyczne jak te, które wydarzyły się w przeszłości. Zdolność rozpoznawania tych subtelnych zmian, jakie pojawiają się na rynku, powodują, czyni eksperta handlowego.
W tej części będziemy badać ważne strukturalne punkty odniesienia w kolejności, w jakiej występują na rozwijającym się rynku, poczynając od otwarcia i kończące się na zamknięciu.

Przekonanie co do kierunku na dziennej ramie czasowej

Przypomnij sobie na chwilę dwa zasadnicze pytania wprowadzone na końcu Rozdziału 3,
Pierwsze z nich brzmiało: "W którą stronę próbuje iść rynek?"
Drugie brzmiało: "Czy robę dobrą robotę, próbując iść tą drogą?"

Oba pytania dotyczą bezpośrednio koncepcji zaufania do rynku i przekonania kierunkowego. Wyłączny cel interpretacji działalności innych ram czasowych polega na sprawdzeniu, w jaki sposób rynek stara się podążać.
Jeśli wiesz, który inny użytkownik innej ramy czasowej kontroluje dzienną ramę czasową w danym dniu (lub to, że żaden z nich nie kontroluje) i jakim poziomem pewność/zaufania wszedł on na rynek, wtedy możesz z powodzeniem odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania i odpowiednio ustawić swój trejding. Będziemy teraz dyskutować o tym, jak ocenić zaufanie rynku i przekonanie kierunkowe, podkreślając ich wpływ na oszacowanie zakresu dnia. Zaczniemy od pierwszego dostępnego miernika nastrojów na rynku, wezwanie do otwarcia (opening call, zlecenia złożone przed otwarciem rynku).
Wezwanie do otwarcia (Opening Call) Podczas jednego z naszych zaawansowanych seminariów handlowych odnoszący sukcesy trejder z parkietu zadał intrygujące pytanie: "Jeśli otwarcie rynku przekroczy lub nie da rady przekroczyć wezwania do otwarcia (opening call), może to czy może również być to uznane za inicjatywne działanie lub jako aktywność responsywna, nawet jeśli rynek nie trejdował na tamtych poziomach "Odpowiedź, jak się sam przekonasz, jest wyraźnie na "tak".
Strategia handlu w oparciu o dzienny przedział czasowy jest następstwem poranne zleceń, które wskazują, gdzie otworzy się rynek. Zlecenia otwierające mogą się pojawić w dowolnym momencie - od dwóch godzin przed, do zaledwie kilku minut przed faktycznym otwarciem. Obserwowanie następstwa kolejnych zleceń kiedy zbliża się otwarcie rynku i zleceń składanych najbliżej momentu otwierającego rynek (dzwonek – ringing bell) jest jednym z pierwszych ważne informacji dostępnych trejderowi w danym dniu handlowym.
W ciągu ostatnich kilku minut przed rzeczywistym otwarciem dnia, największe i najbardziej aktywne konta mają bezpośredni dostęp na parkiet za pośrednictwem telefonicznej sieci stacjonarnej. Linie telefoniczne do tych dużych kont często pozostają otwarte w tym okresie, zapewniając ciągłość i niemal natychmiastową komunikacja z platformą handlową. Jak wczesne indykatory ceny zakresy ceny są przekazywane do rachunków poza parkietem na całym świecie, często przyciągając uwaga trejderów innych ram czasowych, prowokując ich do składania zleceń. Gdy te zlecenia są sygnalizowane parkietowi, stają się widoczne dla innych kont poza parkietem, co z kolei może stymulować dodatkowe zlecenia. W pewnym sensie aukcja trwa już przed otwarcie rynku. Ten proces aukcji przed otwarciem, choć niewidoczny dla większość jest często tak samo ważny dla oceny kierunku rynku, jak bieżący rzeczywisty handel, ponieważ składa się on prawie wyłącznie z uczestników innych ram czasowych.
Jeśli wczesne zlecenie jest odbierane jako zbyt wysokie lub zbyt niskie, poziomy cen i ewentualna cena otwarcia wywołanie otwierające mogą się szybko zmienić. Nasz bystry doświadczony trejder z parkietu na uznał podczas seminarium, to fakt że informacje dostępne przed otwarciem są często tak cenne, jak ogon grafice profilu rynku. Na przykład, jeśli pierwsze zlecenie jest spodziewane na otwarciu około 87-19, ale faktyczne otwarcie odbywa się na 87-12 jest w pewnym sensie siedmio-tickowym "ukrytym, sprzedającym się ogonem". Ten ogon będzie reagował lub inicjatywnie w zależności od tego, gdzie znajduje się w stosunku do poprzedni obszaru wartości dnia (podobnie jak widoczny ogon).

Otwarcie. Doświadczeni trejderzy z dziennej perspektywy czasowej rozpoczynają każdy dzień handlu z silną wiedzą o niedawnej aktywności rynkowej, podobnie jak Mike Singletary bada filmy i statystyki przed każdą grą. Oni wykonali swoją pracę domową i obejrzeli apel inauguracyjny, aby rozwinąć niektóre
pomysł, czego się spodziewać w ciągu dnia handlu.
Kiedy otwiera się rynek, mniej doświadczeni trejderzy mogą czekać na początkową równowagę do opracowania, myśląc, że jest za mało informacji lub niewiele można zrobić zanim nastąpi rozwój struktury. Doświadczeni handlowcy jednak wiedzą, że w znacznej większości przypadków pierwsze pół godziny handlu ustanawia jedno z ekstremów dnia. Jakkolwiek dokładnym ten fakt może być, ma niewielką wartość, chyba że trejder potrafi zidentyfikować, które ekstremum utrzyma się w ciągu dnia. Aktywność występująca podczas powstawania balansu/salda początkowego (wielokrotnie, tylko kilka pierwszych minut) często umożliwia trejderowi, określić, które ekstremum ma największy potencjał utrzymywania. Sama ta wiedza może odgrywać dużą rolę w formowaniu dziennej strategii trejdera.

Otwarcie jako miara rynkowego przekonania Po zleceniu otwarcia, pierwsze kilka minut otwarcia daje doskonałą okazję do obserwacji i oceny przekonania kierunkowe rynku. Ze zrozumieniem przekonania rynkowego, możliwe jest bardzo wczesne oszacowanie, gdzie rynek próbuje podążyć, które z ekstremum najprawdopodobniej utrzyma się (jeśli którekolwiek), a nawet jaki rodzaj dnia będzie ewoluował. Innymi słowy, otwarcie rynku często zapowiada wynik dnia.
Cztery wyraźne typy aktywności otwarcia są dobrym wskazaniem poziomu przekonania kierunkowego, a które ekstremum jest najbardziej prawdopodobne, że się utrzyma przez cały dzień. Te typy nie są jednak wyryte w kamieniu i powinny być używane tylko jako wytyczne do nauki. Podobnie jak typy dni omówione w rozdziale 2, znaczenie nie polega na nazwach, ale na poziomie przekonania kierunkowego rynku, które jest ukazują. Cztery rodzaje otwarć:

1. Open-Drive Silne otwarcie
2. Open-Test-Drive Otwarcie-Testowanie-Silny ruch
3. Open-Rejection-Reverse Otwarcie-Odrzucenie-Odwrócenie
4.Open-Auction Otwarcie-Aukcja

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post07 lut 2018, 10:21

Open-Drive Najsilniejszym i najbardziej definitywnym rodzajem otwarcia rynku jest Open-Drive, Open Drive generalnie jest spowodowany przez uczestników innych ram czasowych którzy podjęli decyzje rynkowe przed otwarciem rynku.
Rynek otwiera się i agresywnie licytuje w jednym kierunku. Napędzany przez akcje z innych perspektyw czasowych, cena nigdy nie wraca do poziomu otwarcia. Rysunek 4-1 ilustruje Open-Drive. 10 kwietnia, miedź otworzyła się powyżej wartości z poprzedniego dnia i szybko trendowała do góry. Silna, aktywność ze strony kupującego wskazywało na wysoki poziom zaufania do rynku. Rysunek 4-1 pokazuje agresywną 12-tickową inicjatywę kupowania ogona w okresie "A", który się „odpalił” Dzień Trendowy o Podwójnej Dystrybucji. W większości przypadków ekstremum zostanie pozostawione po Open-Drive i utrzyma się przez cały dzień.
Zachowanie rynku podczas Open-Drive można porównać do rasowego konia wyścigowego, jak zabrzmi dzwonek i brama się otworzy, zarówno rynek, jak i koń wyścigowy eksplodują z pewnością siebie i galopują - ich cele są oczywiste tak jak i kierunek. Jeśli trejder zamierza się handlować na takim rynku, musi działać szybko lub pozostanie w kurzu.

Rys 4_1.png


Open-Drive wysyła jasne sygnały do trejdera dotyczące typu dnia, którego można się spodziewać typów – Dzień Trendowy, lub Dzień Normalnych Wariacji Normalnego Dnia. Umożliwia również trejderowi wcześniejsze zajęcie pozycji, przed potwierdzeniem przez strukturę. Zbadaj Ponownie rysunek 4-1. Zwróć uwagę na różnicę między lokalizacją handlu w przypadku pozycji długich zajętych podczas okresu A ogona lub okresu B pullback, w porównaniu do pozycji długich zajętych z rozszerzeniem zasięgu w okresie C. W tym dniu oba prawdopodobnie spowodowałoby zyskowne transakcje; jednak pozycje długie z okresów A i B zyskały znacznie lepszą lokalizację handlu. Zrozumienie aktywności Open-Drive pomaga inwestorom pozostać o krok przed strukturą. Ekstremum ustalone przez Open-Drive pozostaje wiarygodnym punktem odniesienia przez cały dzień. Jeśli rynek w końcu wróci do handlu na poziomach otwarcia i wymaże ogon, trejder jest ostrzeżony, że warunki się zmieniły, a transakcje powinny zostać zakończone.
Open-Test-Drive Open-Test-Drive jest podobny do Open-Drive, z tym wyjątkiem, że rynek nie ma początkowej pewności koniecznej do natychmiastowego uruchomienia po dzwonku otwierającym sesję. W trakcie tego rodzaju otwarcia rynku, ogólnie rynek otwiera się i testuje poza znanym punktem odniesienia (High/Low poziom z poprzedniego dnia) lub niski, wsparcie lub opór poprzedniej konsolidacji górny lub dolny itd.), aby upewnić się, że nie ma żadnego nowego biznesu w tamtym kierunku. Rynek następnie szybko się odwraca i dokonuje aukcji z powrotem i leci jak przez otwarte okno. Ta aktywność, "nieudany" test początkowy, po którym następuje jazda w przeciwnym kierunku, często ustanawia jeden z ekstremów dnia.
Open-Test-Drive zapewnia drugi najbardziej niezawodny rodzaj określenia ekstremum dziennego zaraz po Open-Drive. Rysunek 4-2 przedstawia Open-Test-Drive występujące na Soi. Open-Test-Drive jest klasycznym przykładem tego, jak ludzki element wpływa na zachowanie rynku. Na rysunku 4-2, Soja była zbalansowana (o czym świadczą kolejne zwężenia, zachodzące na siebie obszarów wartości z poprzednich dni), po gwałtownym przełomie w dół w dniu 3 kwietnia co ustanowiło nowy długoterminowy Low na poziomie 708. Kiedy rynek znajduje się w równowadze, uczestnicy mają niewielkie przekonanie kierunkowe. Trejderzy potrzebują pewności siebie, jeśli mają uczestniczyć w trwałym ruchu w dowolnym kierunku. Tak więc, w przypadku rynku soi w tym dniu, zanim uczestnicy innej perspektywy czasowej mogli rozpocząć aukcję w górę jakimś poziomem zaufania, musieli przetestować poniżej poziom długookresowy Low 708 aby "zobaczyć", czy niższe ceny przyciągnęłyby nową aktywność (nowych sprzedawców z innej perspektywy czasowej). Gdy poniższy test rzeczywiście zniechęca do aktywności, kupujący mogli sondować do góry już z jakimś przekonaniem. Rezultatem było Open-Test-Drive, który przyniósł zwiększoną aktywność w związku z licytowaniem soi wyżej. Jak to się mówi, czasami rynki muszą "przełamać się do rajdu" i "przełamać rajd". Często uczestnicy potrzebują asekuracji, co jest poniżej poziomów Low lub powyżej High, zanim będą mogli przynieść na rynek pewność siebie.

Rys 4_2.png


Z perspektywy czasu aktywność rynku soi 10 kwietnia i idealne transakcje, jakie powinny zostać wprowadzone, są stosunkowo łatwe do zauważenia i zrozumienia. W rzeczywistości jednak "pociągnięcie za spust" umieszczając transakcję było niezwykle trudnym zadaniem. Pozwól nam ocenić konfrontację handlowców z sytuacją soi w tym dniu.
Po pierwsze; aukcja długoterminowa była zniżkowa.
Po drugie; poprzednie pięć dni odnotowało zasadniczo pokrywanie się obszarów wartości, wskazując równowagę
Po trzecie; 10-tego początkowe "przełamanie" wydaje się być spadkowym. Kiedy rynek się otworzył i szybko licytowany poniżej Low obszaru wartości, łatwo było założyć, że cena zamierzał przejść znacznie niżej.
Kiedy cena zatrzymała się na poziomie 7041/2, trudno było pozostać obiektywnym. Wybicie do dołu było aktywnością inicjatywą, która powinna przynieść nową aktywność i pokazać natychmiastową kontynuację – ale nie było żadnej kontynuacji. Kiedy przełamanie się nie powiodło i cena zaczęła licytować wyżej, pozycje długie powinny zostać umieszczone ze świadomością, że cena testując poziomy poniżej najniższych poziomów obszaru wartości faktycznie wykluczyła działalność w tym kierunku (pozycje długie powinny zostać wprowadzone, gdy cena wróciła do obszaru wartości z poprzedniego dnia, jeśli nie wcześniej).
Ten trejd był niezwykle trudny do wykonania, ponieważ odbywał się w obliczu ostatnia aktywności rynkowej. Nawet jeśli przedsiębiorca posiada wystarczająco dobre zrozumienie rynku, aby rozpoznać taką możliwość, zdolność do wykonanie nadal zależy od siły jego samozrozumienia.
Niepokój wywołany myślą o złożeniu zlecenia przeciwko silnej aktywności w przeciwnym kierunku często wpływa na zdolność trejdera do racjonalnego działania. To jest miejsce, gdzie przejmuje aktywność siła doświadczenia. Kiedy zaczynasz osobiste doświadczanie, a następnie doświadczasz coraz większej liczby tych wyjątkowych możliwości, będziesz stopniowo budować pewność siebie wymaganą, aby stać się graczem, zamiast widzem.
Strategia dni Open-Test-Drive jest podobna do strategii Open-Drive, rozumiejąc, że testowane ekstremum ma nieco mniejsze prawdopodobieństwo utrzymania. Ponownie, szukaj rozwoju Normalnej wariacji lub Dnia trendowego. Szanse na umieszczenie transakcji w kierunku aktywności, jak najbliżej testowanego ekstremum. Jednak, podczas tego typu otwarcia (jak Open-Drive), wczesne zajęcie pozycji jest ważniejsze niż bezpośrednie miejsce. Jeśli czekasz na pullback lub czekasz, aby uzyskać doskonałą lokalizację handlu, często kompletnie tracisz możliwość złożenia zlecenia.
Gdy cena pojechała w jednym kierunku, nie powinna wrócić do punktu, w którym rozpoczęła się jazda, ponieważ uczestnicy, którzy początkowo uruchomili jazdę cena powinni nadal być gotowi do działania w tym obszarze. Przełamanie zakres otwarcia często wskazuje, że warunki uległy zmianie i Open-Test-Drive extremum nie jest już niezawodnym punktem odniesienia dla handlu.

Na Open-Drive i Open-Test-Drive ustalone jest początkowe ekstremum przez wcześniejsze wejście agresywnego kupującego lub sprzedającego z innej ramy czasowej. Ekstrema stworzone przez takie warunki są użytecznym odniesieniem dla dziennych ram czasowych i wskazuje, w jaki sposób rynek stara się podążać. Niestety, te otwarcia nie są tak powszechne, jak Open-Rejection-Reverse i Otwarta Aukcja, które nie dają jasnego przekonania. Te ostatnie dwa rodzaje otwarć są jednak równie ważne dla strategii dziennego przedziału czasowego.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post13 lut 2018, 14:25

Open-Rejection-Reverse Otwarciem poprzez Odrzucenie-Odwrócenie charakteryzuje się rynek, który się otwiera, handluje w jednym kierunku, a następnie spotyka się z przeciwną działalnością wystarczająco silną, aby odwrócić cenę i zwrócić ją z powrotem przez zakres otwarcia. Początkowe ekstremum zostaje ustalone, kiedy kupowanie lub sprzedaż w jednym kierunku wygasa, licytacja ustaje i rozpoczyna się w przeciwnym kierunku. Typ otwarcia Open-Rejection-Reverse jest mniej przekonany o jego kierunku w porównaniu do Drive and Open-Test-Drive. Z powodu niższego poziomu przekonania kierunkowego, początkowe wartości ekstremalne utrzymują się na ogół mniej niż przez połowę czasu. Nie mówię, że nie mając pewności, że przeciwna działalność jest wystarczająco silna, by przywrócić cenę przez zakres otwarcie jest nieznaczące. Jednak w zakresie oceny siły ekstremum i oceny rodzaju dnia, jaki się rozwinie, wczesne zajęcie pozycji przez uczestników innych ram czasowych w Open-Drive jest silniejsze niż późne wejście do Open-Rejection-Reverse. Rysunek 4-3 pokazuje Open- Rejection-Reverse.
W tym przykładzie frank szwajcarski został otwarty poniżej wartość obszaru dnia poprzedniego, licytował niżej i ostatecznie znalazł responsywnych kupujących poniżej 0.6630. Kupujący zawrócili cenę w górę i przez poziom otwarcia w okresie Z. Takie działanie zapewniło przedsiębiorcy trzy ważne elementy Informacji:

1. Niższe przekonanie kierunkowe wskazuje, że będzie to dwustronny dzień handlowy, balansowanie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi innych ram czasowych. Prawdopodobieństwo Dnia Trendowego jest niskie.
2. Można spodziewać się Dnia Normalnego lub Dnia Normalnych Wariacji.
3. Od okresu Y początkowe ekstremum ma stosunkowo małą szansę utrzymania się, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek powróci, aby ponownie przetestować zakres otwarcia.
Kluczem do handlu typu Open-Rejection-Reverse jest cierpliwość. Jak pokazuje wczesny handel na rysunku 4-3, wkrótce po " Rejection-Reverse " frank szwajcarski szybko licytował wyżej. To jest częsty przypadek po aktywności typu Open-Rejection-Reverse.

Rys 4_3.pngPrzez okres C rynek okazał się mocny i na dobrej drodze do dużego ruchu do góry. Mniej doświadczeni trejderzy często są tak pochłonięci szybkim ruchem ceny, że "wskakują na pokład", myśląc, że
największa szansa na kupno może im się wymknąć. Ważne jest, aby jednak mieć w pamięci, że Open-Rejection-Reverse posiada znacznie niższy poziom przekonania. Zrozumienie tego braku przekonania,
w połączeniu z cierpliwością i dyscypliną, aby czekać na rynek obróć się do ciebie, przyjdzie poprzez doświadczenie.
Open-Auction Na pierwszy rzut oka działalność Open-Auction odzwierciedla rynek bez wyraźnego przekonania. Rynek wydaje się otwierać i losowo licytować powyżej i poniżej zakresu otwarcia. W rzeczywistości przekonanie odzwierciedlone w otwartej aukcji w dużej mierze zależy od tego, gdzie rynek
otwiera się w stosunku do poprzedniego dnia. Otwarta licytacja wystąpiła w zakresie z poprzedniego dnia przekazuje inną opinię na potencjalny rozwój przedziału czasowego niż otwarta aukcja, poza tym zakresem. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli rynek otwiera się i licytuje w obszarze wartości i zakresie poprzedniego dnia, to nie ma przekonania jak następny dzień się rozwinie. Jeśli jednak rynek zostanie otwarty poza zasięgiem dnia poprzedniego, a następnie licytuje wokół otwarcia, warunki są znacząco różne. Tutaj rynek otworzył się poza równowagą. W tym przypadku, podczas gdy wczesna struktura otwartej licytacji może sugerować brak przekonania, fakt, że rynek jest niezrównoważony oznacza, że istnieje potencjał na dramatyczny ruch ceny w dowolnym kierunku. Ten rodzaj otwartej aukcji często powoduje powstanie Dnia Trendu Double-Distribution. Będziemy kontynuować dyskusję na temat obu rodzaje działalności otwartej aukcji.

Open-Auction w zakresie Jeśli rynek zostanie otwarty w zakresie dnia poprzedniego, licytacje i nastroje rynkowe prawdopodobnie się nie zmieniły.
Początkowe ekstremum utworzone przez aktywność licytacji otwarcia nie zostały ustalone przez agresywną aktywność uczestników innej perspektywy czasowej. Raczej rynek licytuje w jednym kierunku, aż aktywność zwolni, a następnie licytacje w przeciwnym kierunku. Uczestnicy innych ram czasowych nie występują tu z dużym stopniem pewności. Rysunek 4-4 ilustruje Open-Auction.
Open-Auction w zasięgu zazwyczaj wyznacza etap dla Nie Trendującego, Normalnego lub Neutralnego typu dnia. Dowodzi tego niskie przekonanie rynkowe jakakolwiek ekstremum ustalone wcześnie ma niskie prawdopodobieństwo utrzymania się w ciągu dnia. Odnosząc się do rynku obligacji skarbowych na 30 czerwca na rysunku 4-4, po otwarciu w obszarze wartości 29 czerwca, cena z łatwością licytowała powyżej i poniżej otwarcia w okresach B i C. Taki pozornie losowy handel wskazywał, że rynek obligacji był w równowadze
i że jego uczestnicy nie mieli przekonania kierunkowego. Bez tej wiedzy, trejder mógł zostać oszukany, sprzedając wydłużenie zakresu sprzedaży w okresie C, myśląc, że oznacza to obecność silnych sprzedawców z innych ram czasowych. Open-Auction w zasięgu tego pokazała jasno na samym początku, że "wielki dzień" byłby mało prawdopodobny.
Strategia Open-Auction w zakresie jest prosta. Cierpliwie czekać, aby rynek ustalił swoje ekstremalne wartości i obszar postrzeganej wartości, oraz następnie spróbować trejdować poziomy skrajne obszaru wartości. Jeśli dobra okazja handlowa nie rozwija się i pojawia się dzień Nie Trendujący, często mądre jest po prostu odsuńcie się i czekanie na nową aktywność.
Open-Action poza zakresem Kiedy rynek otwiera się poza poprzednim zakres dnia, a następnie licytuje wokół otwarcia, pierwsze wrażenie jest takie, że nie istnieje żadne przekonanie kierunkowe. W rzeczywistości, sam fakt, że otwarcie wykracza poza zakres poprzedniego dnia sugeruje, że nowa aktywność z innych ram czasowych spowodowała, że cena poszukiwała wyższego lub niższego poziomu.
Biorąc pod uwagę, że rynek otworzył się poza poziomami równowagi, daje większą szansę, że przekierowanie kierunkowe rozwinie się, niż gdyby rynek się otworzył i licytował w zakresie. 22 marca na rysunku 4-5, dla rynku obligacji skarbowych następuje otwarcie i licytacja następuje znacząco powyżej obszaru wartości i zakresu dla poprzedniego dnia. Porównanie dla przykładu A-Open z rysunku 4-4, aktywność do pierwszych trzech okresów na rysunku 4-5 (do punktu rozszerzenia zasięgu) wygląda bardzo podobnie:

Rys 4_4 i 5.png


Rys 4_4.png


-- Dodano: 13 lut 2018, 16:27 --

Rys 4_5.png


Jednak na tych dwóch przykładach widać, że Open-Auction poza zasięgiem ma potencjał, aby być wielkim dniem, podczas Open-Auction w wartości zazwyczaj nie ma przekonania. Dowodzą tego fakty z dnia
22 marca, gdy przekształciła się w dzień Trendowy sprzedaży, a 30 czerwca zaowocowało wąskim dniem Normalnej Wariacji. Ta koncepcja jest omawiana dalej w następnej sekcji tego rozdziału.
Podsumowanie Nazwy, jakie nadaliśmy czterem rodzajom otwarć rynków są zaprojektowane tylko po to, aby ułatwić nam naukę i zapamiętanie. W rzeczywistości, dwa typy otwarć rzadko będą wyglądać podobnie, a przykłady jak z podręczników są rzadkie.
Ważne jest to, że rynek jest otwarty, ponieważ można ocenić rynkowe przekonania na bardzo wczesnym etapie sesji handlowej.
Analiza otwartego dnia nie powinna być wykorzystywana w oderwaniu, ale jako integralna część zrozumienia dużego obrazu, który stopniowo się pojawia w miarę uczenia się i rozwijania doświadczenia przy użyciu profilu rynkowego. Jak odświeżający, Rysunek 4-6 przedstawia podsumowanie czterech rodzajów działań otwierających rynek.
Relacja otwarcia do poprzedniego dnia - szacowanie dziennego zasięgu. W znacznej większości przypadków aktywność w danym dniu ma bezpośredni i wymierny wpływ na następny dzień. Tylko w stosunkowo rzadkich przypadkach, kiedy rynek bardzo się przesuwa równowagę, nie ma korelacji pomiędzy dwoma kolejnymi dniami. Zrozumienie tych implikacji umożliwiają trejderowi skuteczniejsze działanie wizualizację rozwijającej się aktywności rynkowej.
Prosty fakt, czy nowy dzień otwiera się wewnątrz czy na zewnątrz zasięgu poprzedniego dnia pomaga trejderowi określić dwa kluczowe elementy przedziału dziennego: (1) ryzyko i okazje handlowe oraz (2) oszacowanie lub wizualizacja, potencjalnego rozwoju zakresu dnia. Najważniejsza jest tutaj koncepcja
równowagi rynkowej. Relacja otwarcia do obszar wartości i zasięgu z poprzedniego dnia dają cenne wskazówki dotyczące stanu równowagi rynkowej i jakiego rodzaju relacji ryzyka do szansy można oczekiwać w danym dniu. Krótko mówiąc, największe ryzyko i szansa pojawia się, gdy rynek
otwiera się poza zakresem poprzedniego dnia. To wskazuje, że rynek jest niezrównoważony. Kiedy rynek otwiera się poza balansem, potencjał dla dynamicznego ruchu w obu kierunkach jest wysoki. Odwrotnie, rynek, który otwiera się i jest akceptowany (licytacja przez co najmniej jedną godzinę) w ramach poprzedniego obszar wartości dnia reprezentuje niższe ryzyko, ale także mniejsze możliwości. Akceptacja ceny w przedziale wartości z poprzedniego dnia wskazuje równowagę i dlatego zmniejsza potencjał dynamicznego ruchu.
Omówimy trzy różne relacje otwarcia/poprzedniego dnia, podkreślając potencjalne ryzyko handlowe, możliwości i rozwój zasięgu dla każdego. Te trzy relacje to:

Rys 4_6.png


Otwarcie w obszarze wartości

Akceptacja Kiedy rynek otwiera się w wartości i jest akceptowany (nakładanie się TPO oznaczają wartość lub akceptację), co ogólnie oznacza, że rynek jest w równowadze, a nastroje rynkowe nie zmieniły się dramatycznie w stosunku do poprzedniego dnia. Ryzyko handlowe i szanse są względnie niskie. Zakres dnia zwykle będzie zawarty w poprzednim zakresie dnia lub będą pokrywać się jednym z ekstremów z poprzedniego dnia z jednej strony. Jest marzeniem handlowca, aby wiedzieć z wyprzedzeniem, jaki będzie zasięg dnia. Kiedy rynek otwiera się i buduje wartość w obszarze wartości poprzedniego dnia, możliwe jest - bardzo wcześnie - dokonanie przybliżonej oceny rozwijającego się potencjału dnia. Jak wspomniano wcześniej, sam fakt, że rynek otwiera się i licytuje w ramach wartości wskazuje, że nastroje na rynku nie zmieniły się znacząco.
W związku z tym zakres rozwijający się rzadko przekracza wielkość zakresu z poprzedniego dnia. Jeśli masz pewność, że jeden z ekstremów dnia się utrzyma, aby oszacować potencjalny zasięg dnia po prostu nakłada się na zakres poprzedniego dnia od tego ekstremum.
Załóżmy na przykład, że po kilku przedziałach czasowych (TPO) w dniu, który otworzył się w obszarze wartości, kupując ogon wspiera niższe ekstremum i co okazuje się bezpieczne. Ogon wskazuje na obecność kupującego innej ramy czasowej i prawdopodobnie ekstremum utrzyma się przez cały dzień, tworząc w ten sposób dno dziennego profilu. Jeśli zakres poprzedniego dnia wynosił 15 ticków, odlicz 15 ticów od dna ogona, aby znaleźć przybliżony poziom High ten na dzień.
Chociaż w żadnym wypadku nie jest to bezpieczna zasada, zapewnia spójne szacowanie i przyczynia się do wizualizacji potrzebnej do pomyślnego zakończenia handlu w dziennej ramie czasowej.
Zanim przejdziemy do rzeczywistego przykładu, przedstawmy najpierw kilka wytycznych dotyczących szacowania potencjału zasięgu:
1. Określ stosunek otwarcia do obszaru wartości i zakres poprzedniego dnia.
2. Jeśli oszacowanie jest możliwe (akceptacja w zakresie), należy określić początkowe ekstremum, które ma największy potencjał do utrzymania. Następnie nakładaj długość zakresu z poprzedniego dnia w celu dokonia oszacowania.
3. Pozwól na około 10 procent w dowolnym kierunku, uznając to tylko za szacunek, a nie prognozę.
4. Wraz z rozwojem dnia wczesne ekstrema mogą zostać usunięte lub potwierdzone i przekonanie kierunkowe kupującego lub sprzedającego staje się bardziej oczywiste, w razie potrzeby dostosuj oszacowanie.
Rysunek 4-7 ilustruje oszacowanie zasięgu dla rynków, które otwierają się i licytują w obszarze wartości z poprzedniego dnia. Zaznaczona linia pionowa według punktu A reprezentuje wypełniony zakres dnia, z czarnym paskiem w polu środkowym oznaczające obszar wartości. Następnego dnia rynek otwiera się i licytuje w obszarze wartości z poprzedniego dnia, co zostało udowodnione przez aukcje rotacji tam i z powrotem wokół otwarcia. (Strzałki w Punkcie B oznacza zwroty kierunku licytacji, niekoniecznie w czasie półgodzinnym okresu (rynek może się obracać kilka razy w danym okresie). Najważniejsze jest to, że w tym czasie rynek rzeczywiście wprowadza akceptację w przedziale dnia poprzedniego i obszarze wartości. To wskazuje, że warunki nie zmieniły się znacząco od poprzedniego dnia, a rynek prawdopodobnie będzie wykazywał podobny zakres rozwój (niekoniecznie taki sam High i Low).
Punkt C na rysunku 4-7 oznacza wstępną ocenę potencjalnego zasięgu dnia. Jeśli ekstremum pozostało po pierwszej aukcji w dół ostatecznie tworzy okres sprzedaży A, ma potencjał, aby było to dziennym High. W takim przypadku zakres szacuje się na długość oznaczona linią przerywaną w punkcie C. Potencjał zasięgu jest określany przez nałożenie na siebie przedziału z poprzedniego dnia w dół, zaczynając od szczytu sprzedającego się ogona. Te wstępne szacunki powinny być stosowane wyłącznie jako ogólna wytyczna i muszą być uważnie monitorowane. Na przykład, w miarę postępu dnia na rysunku 4-7, jeśli rynek licytuje z powrotem powyżej poziomu sprzedaży, należy przeliczyć nowy zakres.
Testowanie możliwości wzrostu w okresie C (oznaczona jako punkt D) stwarza potrzebę ponownej oceny zasięgu, ponieważ wykracza poza początkowy High i pozostawia po sobie okres kupowania ogona na niskim poziomie. Biorąc pod uwagę nowe ekstremum stworzone przez licytację do góry w okresie C, nowy szacunek będzie o długości przerywanej linii reprezentowanej przez punkt E.
Spójrzmy teraz na prawdziwy przykład rynku. Rysunek 4-8 pokazuje S & P działalność w dniu 23 września 1988 r. Rynek otworzył się w ramach wartości, co sugeruje, że warunki dla S & P nie zmieniły się z dnia na dzień. Jednak, natychmiast po otwarciu w okresie B cena "wyjechała" z obszaru wartości spadając niżej, wskazując na potencjalną zmianę nastrojów na rynku.
Jeśli wcześniejsze przekonanie sprzedawcy było autentyczne, licytowanie sprzedaży powinno trwać poniżej obszaru wartości z poprzedniego dnia i ostatecznie poprzedniego dnia Low. Jednak sprzedawcom z innej ramy czasowej nie udało się zakwestionować Low z 22 dnia, ważnego dziennego punkt odniesienia. W rzeczywistości, w okresie C, rynek S & P się obrócił wrócił do obszaru wartości i powyżej otwarcia, a tym samym zanegował oczywiste zaufanie, które znalazło odzwierciedlenie w początkowej fazie sprzedaży Open-Drive.
Fakt, że rynek spędzał czas na licytacji w ramach obszaru wartości z poprzedniego dnia (tworząc wiele TPO) wskazywał, że nastroje na rynku uległy zmianie i w najlepszym przypadku zachowania ceny rozwinie się w kierunku pokrywania tych samych wartości. Ponadto na podstawie informacji generowane przez okres C, było mało prawdopodobne, że dzień handlu będzie przynieść znaczący ruch w dowolnym kierunku. Podczas gdy sprzedający nie był w stanie utrzymać Open-Drive kupujący nie miał zaufania widząc Low 22-go. Uwzględniając już wizualizację ewentualnej nakładających się obszarów wartości i rozwijający się ogon kupującego w okresie B, możliwości handlowe w dużej ramie czasowe powinny być widoczne. Odrzucenie prób sprzedaży w okresie B wskazało na prawdopodobne utworzenie Low dla dziennego przedziału czasowego na niskim poziomie 270,30. Dodając długość zakres z 22iego (285 punktów) do ekstremum okresu B, można było oszacować, że High 23-ego byłby na poziomie 273,15. W tym przypadku oszacowanie zakresu okazało się dokładne (nie jest to częstym zjawiskiem). Pozycje długie umieszczone podczas spowolnienie cen w okresach D, E i F miały duży potencjał powodzenia.

Rys 4_7.png


-- Dodano: 13 lut 2018, 16:29 --

Rys 4_8.png


Rejection (Break-out) Odrzucenie (Przełamanie)Kiedy rynek otwiera się na poziomach obszar wartości poprzedniego dnia i wypada z niego w ciągu pierwszej pół godziny handlu (nie buduje podwójnych TPO, aby oznaczać akceptację wartości), rynek może być wytrąconym z równowagi. Jeśli wczesny przełom prowadzi cenę poza granice zakresu z poprzedniego dnia, wtedy zarówno ryzyko, jak i możliwość są wysokie, a szacowanie zasięgu jest nieograniczone w kierunku inicjatywnego ruchu (rysunek 4-9).
Rynek, który otwiera się i jest akceptowany w obszarze wartości poprzedniego dnia jest jak gumowa piłka odbijająca się po równym chodniku. Jak długo, powierzchnia pozostaje płaska (lub rynek nadal pozostaje w równowadze) piłka odbija się od chodnika, podobnie jak w poprzednich odbiciach. W przeciwieństwie do tego, jeśli chodnik jest pęknięty i zepsuty (nie "zrównoważony"), nie można określić, jak daleko lub w jakim kierunku piłka się odbije (rysunek 4-10). Podobnie, jeśli rynek się otwiera wychodząc z równowagi, trudno jest określić, w jaki sposób rynek będzie licytował z jaka siłą będzie się poruszać. Na następnych kilku stronach krótko omówimy pozostałe relacje otwarcia i poprzedniego dnia oraz potencjał rozwoju zakresu dla każdej z nich. Wytyczne wprowadzone wcześniej w celu oszacowania potencjalnego zasięgu dotyczy również tych dyskusji.

Rozdział 4_A.pdf
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post17 lut 2018, 10:14

Otwarcie poza obszarem wartości, ale w zakresie

Akceptacja Rynek, który otwiera się poza obszarem wartości z poprzedniego dnia, ale w jego zakresie nie jest tak zrównoważony, jak otwarty w obszarze wartości, ale rynek wciąż "odbija się na płaskim chodniku". To tak, jakby piłka po prostu odbiła się od krawężnika i wylądował na ulicy. Piłka będzie odbijać się o ten sam dystans netto, ale wysokość zostanie zmniejszona o wysokość od chodnik do ulicy (zdjęcie 4-11). Podobnie dzień, który się otwiera w zasięgu, ale poza wartością, generalnie osiągnie taki zakres podobny do poprzedniego dnia, ale zachodzące na jedną stronę. Ryzyko na tym typie dnia jest nieco większe niż poprzedni typie otwarcia, ale szansa jest również większa. Otwarcia poza obszarem wartości, ale wewnątrz zakresu wskazuje na nieznacznie niezrównoważony rynek i zwykle skutkuje obszarem wartość, który zachodzi na jedną stronę.
Metoda szacowania odległości używana dla "Otwarcia w obszarze wartości" odnosi się równie dobrze tutaj. Wynikowy rozwój zakresu będzie zazwyczaj wykraczał poza poziom Low czy High poprzedniego dnia, ponieważ rynek się otwiera bliżej do jednego z ekstremów z poprzedniego dnia.

Rejection (Break-out) W tym dniu rynek otwiera się powyżej lub poniżej obszaru wartości z poprzedniego dnia, ale nadal w zasięgu poprzedniego dnia. Jeśli rynek następnie wybucha poza ekstremami

Rys 4_9.png


Rys 4_10.png


Rys 4_11.png


z poprzedniego dnia, wtedy rynek wychodzi z równowagi i potencjał zasięgu jest nieograniczony w kierunku wyjścia (rysunek Ar).
Otwarcie poza zakresem

Akceptacja Kiedy rynek otwiera się poza zakresem poprzedniego dnia i jest akceptowany, warunki się zmieniły, a rynek nie jest zbalansowany. W tym momencie możliwy jest jeden z dwóch scenariuszy:
(1) rynek będzie kontynuować jazdę w kierunku przełamania; lub (2) rynek zacznie licytować tam i z powrotem na nowych poziomach cen (Rysunek 4-13 ilustruje te dwie relacje). W obu przypadkach, tak długo jak cena nie powróci do zakresu poprzedniego dnia, rynek zaakceptował przełamanie(break-out).
Największy brak równowagi występuje w pierwszym scenariuszu, kiedy rynek otwiera się poza zasięgiem poprzedniego dnia i kontynuuje ruch w kierunku przełamania (zdjęcie 4-13). Odejście od obszaru wartości jest inicjatywą i inny przedział czasowy często przesuwa cenę z dużą szybkością i przekonaniem.
Potencjał zasięgu jest nieograniczony w kierunku przełamania, a Dzień Trendujący jest zwykle tego wynikiem.
Ten rodzaj otwarcia oferuje największy potencjał przedsiębiorcy, który wcześnie rozpoznaje szansę i ustawia się z nią przełamanie. Jednak stanowi również największe ryzyko dla trejdera, który próbuje handlować przeciwko kierunkowi licytacji inicjatywnej.
Rynek poza równowagą jest jak piłka, która odbija się od kawałka postrzępiony beton - nie ma sposobu oszacowania, jak daleko się ono odbije. Możliwy rozwój zasięgu jest nieograniczony, a ryzyko jest wyjątkowo wysokie dla trejdera, który jest nastawiony w niewłaściwą stronę. Towarzystwo zwiększonego ryzyka to także potencjał większych szans. Otwarcie na zewnątrz zakresu oferuje potencjał dla bardzo udanych i opłacalnych trejdów, jeśli kierunek rynku zostanie wykryty wcześnie.

Odrzucenie Kiedy rynek otwiera się poza zasięgiem poprzedniego dnia i jest odrzucony z powrotem do zakresu, potencjał dynamicznego ruchu ceny w kierunku przeciwnym do otwarcia zostaje uruchamiany. Typowym Przykładem może być rynek, który otwiera się zbyt daleko powyżej poprzedniego dnia High, nie przechodzi dalej i jest szybko "poprawiane" przez reakcję sprzedawców, którzy zwracają cenę do wcześniej zaakceptowanej wartości. Potencjał zakres dnia jest wciąż nieograniczony, ponieważ rynek otworzył się z nierównowagi i może wykonać znaczny ruch w przeciwnym kierunku. Rysunek 4-14 ilustruje oszacowanie zasięgu dla rynku, którego otwarcie jest odrzucone.

-- Dodano: 17 lut 2018, 12:16 --

Rys 4_12.png


Rys 4_13.png


Rys 4_14.png


Podsumowanie Śledzenie, gdzie rynek się otwiera w stosunku do zakresu i obszaru wartości z poprzedniego dnia jest cenną informacją rynkową. Rynek, który otwiera się w ramach wartości, jest ogólnie zrównoważony i czeka na nowe informacje. Rynek, który otwiera się poza obszarem wartości oznacza brak równowagi i niesie ze sobą większe możliwości i ryzyko. Przez łączenie relacji otwarcia w stosunku do poprzedniego dnia z innymi elementami generowanymi na rynku, takie jak typ otwarcia i inicjatywna/responsywna akcja umożliwia handel z bardziej obiektywnym zrozumieniem dużego obrazu.
Pisząc ten segment książki, dzień rozwinął się w na rynku, który przedstawił wiele relacji otwarcia/wartości. 13 kwietnia 1989 r. będzie służyć jako przegląd i podsumowanie koncepcji pokazanych w tej sekcji.

13 kwietnia 1989 r. Przed otwarciem rynku w czwartek, 13 kwietnia, trejderzy wiedzieli, że Reatil Sales zostanie ogłoszony o godzinie 7:30. Ponadto pięć ważnych danych miała zostać ogłoszonych następnego dnia:
Merchandise Trade, Producer Price Index, Business Inventories, Capacity Utilization and Industrial Production. I jak zwykle, różne prognozy i sprzeczne spekulacje pojawiły się ze wszystkich stron rynku.
Niepokój wśród uczestników rynku był zrozumiale wysoki. Dalsze skomplikowanie sytuacji, Szwajcaria niespodziewanie podniosła zwiększyła stopy procentowe wkrótce po otwarciu rynku kontraktów terminowych na walutę na IMM. Z wszystkie te zewnętrzne elementy czynią spustoszenie na rynku, trudno było zachować spokój i obiektywność. Jednak handlowcy z pełnym zrozumieniem dynamiki relacji otwarcia/wartości odnotowało wiele dobrych transakcji i możliwości rozwijających się 13 kwietnia. Poniższa dyskusja koncentruje się na rozwoju sześciu rynków: ropy naftowej, S & P 500, złota, jena japońskiego, soi i obligacji skarbowych.

Ropa Na rysunku 4-15 ropa naftowa otworzyła się znacznie powyżej poprzedniego dnia High. Każde takie otwarcie wyraźnie powyżej lub poniżej zasięgu poprzedniego dnia jest znane jako "luka". Luka jest wynikiem inicjatywnej działalności z innej ramy czasowej i wskazuje, że rynek jest w nierównowadze. W tym przykładzie jednak kupujący z innej ramy czasowej spowodował, że większe otwarcie nie było w stanie przejąć kontroli i kontynuować licytacji w górę. Ponadto początkowy balans (punkt A na rycinie 4-15) ostrzeże trejderów przed potencjalnym Dniem Trendowym Podwójnej Dystrybucji w dowolnym kierunku.
Biorąc pod uwagę, że ropa naftowa była niezrównoważona i posiadała potencjał Dnia Trendowego Podwójnej Dystrybucji, inwestorzy powinni byli być gotowi wprowadzać transakcje z rozszerzeniem zasięgu po obu stronach początkowego balansu. Rozszerzenie zakresu zakupów oznaczałoby potencjalnie duży dzień na plus. Rozszerzenie zakresu sprzedaży wskazywałoby, że rynek również się otworzył bardzo daleko od równowagi i że responsywni sprzedawcy zajęli pozycje powrotu do obszaru wartości ceny. Potencjał dzienny dnia był nieograniczony w obu kierunkach, ponieważ otwarcie miało miejsce w nierównowadze. Responsywni sprzedawcy rzeczywiście zajęli pozycje i rozszerzyli zasięg. Trejderzy umieszczający szorty w rozszerzeniu zasięgu sprzedaży dobrze umieścili swoje zlecenia, aby w końcu wykorzystać dynamiczny ruch w dół powracający cenę do zakresu poprzedniego dnia i zamknęło się na swoim poziomie Low.

S & P 500 Na rysunku 4-16, S & P rynek otwiera się " luką„ poniżej zakresu z 12-tego (brak równowagi), wskazując potencjał dużego ruchu na minus lub "dzień zewnętrzny", jeśli cena powróciła by do handlu poprzez lukę z powrotem do zakresu poprzedniego dnia. W obu przypadkach potencjalny zakres rozwoju może być bardzo duży. Po okresie C i D cena nie dokonała powrotu do zakresu poprzedniego dnia, stało się jasne, że rynek był rzeczywiście niezrównoważony. Oczekiwania dotyczące zakresu dnia stały się nieograniczone w kierunku spadków,

-- Dodano: 17 lut 2018, 12:18 --

Rys 4_15.png


Rys 4_16.png


a optymalną lokalizacją handlu mogło być lokowanie zleceń na zwrotach licytacji okresów E, F i G zanim rynek załamał się, co spowodowało Spadkowy Dzień Trendowy Podwójnej Dystrybucji.


Poprzednie cztery dni w S & P miały coraz wyższe High. W dniu 13, wielu trejderów miało ten fakt tak mocno wszczepiony ich umysły, że zareagowali emocjonalnie na przełamanie cen, myśląc była to doskonała okazja, aby kupić mocny rynek poniżej wartości. Przesadne skupienie uwagi na jednym lub dwóch faktach może prowadzić do widzenia w tunelu i hamować zdolność widzenia większego, rozwijającego się obrazu. Z drugiej strony, trejderzy, którzy rozumieliby strukturę dziennych ram czasowych, mogli rozpoznać jako
brak równowagi wskazany przez otwarcie poza zakresem i wejść na krótko w rynek.

Złoto Złoto 13-go pokazało doskonały przykład wartości szacowanae zasięgu. Na rysunku 4-17 rynek otworzył się i wyjechał poza obszar wartości i zasięg z poprzedniego dnia, sugerując potencjalnie dzień dużego ruchu do góry. Jednak w okresie Z złoto zaczęło licytować z powrotem na budując podwójne TPO w obszarze wartości 12-go, ustalając w ten sposób wartość i ograniczając oczekiwania dnia. Kiedy cena w okresie Z nie mogła wydłużyć poniżej otwarcia, potwierdzając w ten sposób strukturę Open-Drive i okres Y kupujący ogon, możliwe było oszacowanie zakresu na 13-go przez dodanie długość zakresu z 12-go do Low z okresu Y. Potencjał zasięgu dla 13-go, wtedy byo w przybliżeniu 392,60 do 397,20, plus-minus 10 procent.
Korzystając z tego zakresu, można było założyć zlecenia kupna w okresie Z pulback pomyślnie zakończył się w pobliżu dziennego High. Rejon około 393,00 na rynku złota był poziomem wsparcia w przeszłości, a wielu trejderów czekało na przełamanie. Aktywność Open Drive i szybka akcja kupna w okresach Z i A pozwoliła wyciągnąć wniosek, że rozwija się duży ruch do góry, nakłaniając wielu trejderów do kupowania przez całą drogę do góry zakresu. Jednak handlowcy, którzy rozpoznali, że potencjał w danym dniu był ograniczony ze względu na akceptację obszaru wartości 12-go mogło ograniczyć wysokie oczekiwania i zidentyfikować obszary zapewniające dobrą lokalizację handlu.
Japoński Jen Aktywność w jenach japońskich w dniu 13-go pokazuje znaczenie akceptacji (lub nieakceptacji) obszaru wartości i zasięgu poprzedniego dnia. Na rysunku 4-18 rynek został otwarty i licytowany niewiele poza zakresem z 12-go. W okresie Z sprzedaż do zasięg poprzedniego dnia została zdecydowanie odrzucony, tworząc kupujący ogon. Pomimo testów ceny okresów Z, podstawa (saldo początkowe) dla 13-go pozostawało względnie wąskie. Ten fakt w połączeniu z otwarciem poza obszarem wartość i odrzucona próba dokonania aukcji do zakresu dnia poprzedniego, potwierdziło, że jen nie był w równowadze i kupujący kontrolowali rynek.

Rys 4_17.png


-- Dodano: 17 lut 2018, 12:19 --

Rys 4_18.png


Ponieważ wartość nie została ustalona w zakresie z 12-go (z wyjątkiem jednego ticku), oczekiwania na wzrosty były nieograniczone. Zlecenia kupna umieszczone po odrzuceniu okresu Z lub z w okresie A rozszerzenia zakresu dawały doskonałą lokalizację handlu w tym dniu.
Soja Na soi w dniu 13-go, rynek otworzył się w równowadze, natychmiast ostrzegając przedsiębiorcę, że sentyment nie zmienił się znacząco od 12-go. Rysunek 4-19 pokazuje, że w okresie D soja nie była w stanie
licytować ceny powyżej High poprzedniego dnia i w konsekwencji powróciła do handlu niżej otwierając okres E. Jednak bez pewności, jaką daje wiedza o tym, co działo się przed High z 12-go, sprzedawcy nie mogli oczekiwać, że cena aukcji będzie znacznie niższa. Przez nałożenie długości zakresu z 12-tego od początku okresu D sprzedającego ogona, można było oszacować zakres około 7231/2 do 7291/2. Trejderzy działający bez tej wiedzy mogliby sprzedawać rozszerzenie inicjatywnego zasięgu w okresach G i H. Zlecenie sprzedaży umieszczone na tych poziomach skutkowały słabą lokalizacją handlu w określonym czasie (w pobliżu Low dnia), jak wskazano wcześniej na podstawie oszacowania zasięgu.
Obligacje skarbowe Obligacje skarbowe otworzyły się w zakresie i zostały zaakceptowane w przedziale wartości z poprzedniego dnia w okresie Z (Rysunek 4-20). Podczas gdy tylko dwa tiknięcia podwójnych TPO w obszarze wartości 12-go nieistotne ze względu na wąski zakres 12-go, dwa ticki faktycznie stanowiły jedną trzecią obszaru wartości. Ten dzień przerodził się w dzień bez prawdziwego przekonania. Ze względu na otwartą wartość, było widoczne na początku, że ten dzień będzie podobny do 12 dnia w które byłoby najlepiej odłożyć na bok i czekać na rozwój przekonania kierunkowego.

Podsumowanie Zakończyliśmy naszą dyskusję na temat otwarć rynku:
od wezwania do otwarcia do faktycznego otwarcia i jego związku z poprzednim dniem. Gdy idziemy dalej w dzień, pamiętaj, aby rozważyć każdy nowy element nauki w odniesieniu do całości. Duży obraz rozwija się i zamglone okno staje się przejrzyste, zbliżasz się do momentu by stać się kompetentnym handlowcem.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post20 lut 2018, 09:10

Rotacja Licytacji na dziennej ramie czasowej W oparciu o informacje zgromadzone przez nas do tej pory, przejrzyjmy proces, jaki trejder kształtując swoją dzienną strategię. Pierwsze oznaki podstawowego sentymentu rynkowego powstają podczas kolejnych wezwań do otwarcia, które ostrzegają trejdera o możliwym przekonaniu kierunkowym zanim rynki się otworzą. On lub ona następnie monitoruje to przekonanie wykazane przez

Rys 4_19.png


Rys 4_20.png


otwarcie, a także związek otwarcia z obszarem wartości i zakresem poprzedniego dnia. W tym punkcie, który zazwyczaj znajduje się w pierwszym godzina handlu, trejder powinien mieć dobre wyczucie początkowe działalność rynku i prawdopodobieństwa jego kontynuacji. Kolejny etap analizy dnia rozwija się jako zmiany w licytacji ujawniające aktywność i kontrolę innych ram czasowych.
Pomyśl o rynku jako o grze, w której kupujący i sprzedający z innej ramy czasowej rywalizują o kontrolę. W najprostszym sensie, kiedy kupujący kontroluje rynek, ceny zwykle rosną. Kiedy sprzedawca kontroluje, ceny zazwyczaj spadają, jak pionowe przeciąganie liny. Kiedy tylko jeden uczestnik (zazwyczaj kupujący lub sprzedający innej perspektywy czasowej) kontroluje rynek jest określany jako "rynek jednej ramy czasowej". Rynek jednej ramy czasowej jest charakterystyczny dla Dnia Trendującego. Co ciekawe, że Dzień Nie Trendujący jest także rynkiem jednej ramy czasowej. Podczas Dnia Nie Trendującego kontrola jest również w rękach tylko jednego uczestnika - lokalnego.
Jeśli żadna ze stron nie ma pełnej kontroli, cena zmienia się w górę i w dół jak jedna strona ciągnie i wyczerpuje się, potem w drugą stronę, i tak dalej. Kiedy obaj kupujący i sprzedający z innej ramy czasowej i uczestnicy dziennej ramy czasowej dzielą kontrolę, rynek jest w trybie "dwóch ram czasowych". Warunki rynku dwóch ram czasowych są powszechne podczas Dni Normalnych, Dni Normalnych Wariacji Normalne lub Dni Neutralnych. Na rynku z dwóch przedziałów czasowych trejder musi zwiększyć swoją cierpliwość, ponieważ potrzeba więcej czasu, zanim będzie oczywiste, że kontrola innych ram czasowych będzie
oczywista (jeśli w ogóle).
Konsekwentne wyniki transakcji poza parkietem są najczęściej osiągane przez trejding kontrolujący uczestników innej ramy czasowej. Oczywiście, to wymaga, aby można było określić, kto (jeśli ktokolwiek) kontroluje rynek, i po drugie, kiedy kontrola ta może się wahać lub odwrócić całkowicie.
Monitorowanie rozwoju dziennych, półgodzinnych zmian aukcji pomaga określić, który uczestnik kontroluje cenę w danym momencie. Przed zbadaniem, w jaki sposób rotacja aukcji w danym dniu pomaga w rozeznaniu innych ram czasowych, najpierw omówmy dwie podstawowe formy kontroli rynku przez inne które ramy czasowe w bardziej szczegółowy sposób.

Rynki o dwóch przedziałach czasowych Na rynku o dwóch przedziałach czasowych kupujący lub sprzedający (lub obaj) kontrolują wraz z użytkownikiem dziennej perspektywy czasowej. Cena obraca się w górę iw dół bez wyraźnego przekonania kierunkowego, jak zrównoważone przeciąganie liny. Wynikowa aktywność jest podobna do utworzenie przedziału czasowego "konsolidacja". Grafika profilu na rysunku 4-21 stanowi dobry przykład działania dwóch przedziałów czasowych.
W czasie trwanie rynku dwóch przedziałów czasowych sprawdzamy/badamy poszczególne półgodzinne licytacje (każdemu okresowi oglądamy się osobno) czy generalnie nie ujawnia się dominacja żadnej ze stron. Zauważ na rysunku 4-21, w jaki sposób kolejne okresy czasu dążą do obrócenia się wzajemnie i jak zawodzi generowanie trwałego ruchu cenowego (w B zachodzi na A z dołu, D zachodzi na stronę C od góry, itp.). Żaden uczestnik nie przejmuje kontroli.

Rynki jednej ramy czasowej W przeciwieństwie do tego, czasami bierze górą jeden uczestnik, powodując licytowanie ceny (lub trend) w jednym kierunku przez znaczący okres czasu. Rynek jest kontrolowany prawie w całości przez albo kupującego, albo sprzedającego z innej perspektywy czasu. Taki kontrola jednostronna jest określana jako rynek jednokierunkowy (trendujący rynek dziennej ramy czasowej). Rynek jednej ramy czasowej jest jak nierówne przeciąganie liny, w którym jedna strona jest wyraźnie silniejsza i stale zyskuje teren. Cienki, wydłużony Profil Dnia Trendu, pokazany na Rysunku 4-22, to dobry przykład rynku jednej ramy czasowej.
Dni trendu oznaczają wysoki poziom przekonań uczestników innych ram czasowych charakteryzują się rozszerzeniem zasięgu występującym w jednym kierunku podczas kilka okresów. Nawiązując do Rysunku 4-22, zwróć uwagę, że rotacje dół (Z, C, D, F, G, H i I) są na ogół silniejsze niż zwroty w górę (A, B i E). Kontrola sprzedającego jest potwierdzana przez niezdolność kupujących do pomyślnego obrócenia ceny w górę poza High przez dwa lub więcej kolejnych okresów czasu. Sukcesywnie niższe kolejne rotacje przekładają się na powtarzalne rozszerzenia zakresu sprzedaży.
Korzystanie z rotacji aukcji w celu oceny określenia wpływu, który uczestników innych ram czasowych kontroluje ostatnie pół godziny licytacji po raz kolejny należą do dwóch znanych kategorii: struktura rynku i czas rynku. Obie odgrywają ważną rolę w zrozumieniu i ocenie kontroli ram czasowych.

Struktura W rozdziale dla początkujących omawialiśmy, jak monitorować inne ramy czasowe za pomocą funkcji strukturalnych, takich jak Liczba TPO, ogony, rozszerzenie zasięgu oraz aktywność inicjatywna i responsywna.
W tej sekcji przyjrzymy się bliżej ocenie innych ram czasowych przez półgodzinne aukcje ich ogony i rozszerzenie zasięgu. Naszym celem nie jest po prostu identyfikacja kontroli, ale także
określenie, kiedy może się to zmienić w ciągu dnia. Ta koncepcja, zwana "przejście ram czasowych" zostanie zilustrowane po krótkiej dyskusji na temat Czasu.
Półgodzinne aukcje Już teraz powinno być jasne, że półgodzinne aukcje zapewniają żywy obraz "opanowania" rynku w dowolnym punkcie czasu. Półgodzinne aukcje zilustrowano na rysunku 4-22.

-- Dodano: 20 lut 2018, 11:21 --

Poprawiony dalszy ciąg rozdziału 4..

Rozdział 4_B.pdf
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post22 lut 2018, 08:12

Nie tylko stosunek jednej aukcji (okres) do innej odzwierciedla aktualny status kontroli, ale aukcja jest często jedną z pierwszych cech strukturalnych sygnalizujących przesunięcie kontroli. Subtelne zmiany zachodzące w aukcjach są często prekursorem dramatycznych zmian, które pojawiają się dopiero znacznie później w postaci ogonów i rozszerzenie zasięgu. Jak zauważyliśmy wcześniej, jeśli czekasz, aby złożyć zlecenie, dopóki rynek się nie zarobi, generalnie nie zyskasz korzystnego położenia handlowego, które jest tak ważne dla uczynienia obiektywną, racjonalną decyzją handlową. Ogony i rozszerzenie zasięgu są silnymi wskaźnikami, ale jeśli polegasz wyłącznie na nich, aby ocenić czas przejścia, często będziesz spóźniony, ponieważ są one produktami ubocznymi aukcji na rynku. Później, w dyskusji "Timeframe Transition", opisujemy jedno podejście do oceny subtelnych zmian w aukcjach ram czasowych.
Ekstremalne skrajności lub ogony często dostarczają najbardziej oczywistych dowodów akcji innych ram czasowych. Ogony są tworzone w innym przedziale czasowym, gdy kupujący lub sprzedający wchodzi agresywnie na rynek, gdy czują, że cena jest z daleko od wartości. Generalnie im dłuższy ogon, tym większe przekonanie za takim ruchem.
Jeśli chodzi o inne ramy czasowe, to brak ogonów na pozycjach ekstremalnych jest również znaczący. Brak agresywnej innej aktywności czasowej na ekstremum wskazuje na brak przekonania kupującego lub sprzedającego. Praktycznie objawia się to np. podczas handlu na rosnącym rynku, który nie pokazuje żadnego ogona na Low dnia. Taki scenariusz sugeruje, że rozsądnie jest zabrać zyski wcześniej niż jeden można by, gdyby ogon był obecny, ponieważ rynek może zostać obiektem możliwego odwrócenia.

Rozszerzenie zasięgu Rozszerzenie zakresu to kolejna funkcja strukturalna wygenerowana
przez licytację rynku, które identyfikują inne ramy czasowe i pomagają ocenić siłę nabywcy/sprzedawcy. Rozszerzenie zakresu wielu okresów to wynik kolejnych aukcji w kierunku wyższej lub niższej wartości. Im silniejsza kontrola, tym bardziej wydłużone rozszerzenie zasięgu. Na przykład, jeśli zakres jest rozszerzony do góry wiele razy, jest oczywiste, że rynek próbuje licytować wyżej, najwyraźniej kupujący innej ramy czasowej posiada stosunkowo wysoki stopień kontroli. Ważne jest, aby monitorować tę podjętą próbę kontynuacji kierunku w celu ustalenia zabezpieczenia sukcesu dokonywanej próby w tym kierunku. Podobnie jak wszystkie funkcje strukturalne, rozszerzenie zasięgu jest najbardziej przydatne, gdy uwzględni się go z resztą duży obrazu, takie jak rotacje aukcji i ogony.
Czas Drugi, i być może najważniejszy składnik oceny kontroli ramy czasowej to czas. Jak już wcześniej zauważyliśmy, czas jest regulatorem rynku i jest odpowiedzialny za tworzenie struktur, które później identyfikujemy i interpretujemy. Mówiąc krótko, im mniej czasu poświęca rynek handlowi na szczególnych poziomach cen, tym niższa jest akceptacja tych cen. Jeśli rynek porusza się bardzo szybko w danym obszarze cenowym, a następnie pojawia się tam silna obecność innej ramy czasowej, poziomy te ogólnie służą jako wsparcie lub opór w przyszłości. Na przykład sprzedaż ogona jest wynikiem szybkiego odrzucenia przez sprzedającego innej ramy czasowej ceny postrzeganej jako cena powyżej wartości. Im szybsze odrzucenie, tym silniejsza obecność innej ramy czasowej na tym poziomie cenowym.
I odwrotnie, im więcej czasu spędzają na określonym poziomie cenowym, tym większa akceptacja tej ceny.
Większa ilość czasu wskazuje na to, że pojawia się dwustronny handel i że prawdopodobnie w tym okresie aktywni są zarówno kupujący jak i sprzedawca z innej ramy czasowej. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że czas to dwustronny miecz. Jeśli rynek nie odniesie sukcesu w drodze licytacji w jednym kierunku z biegiem czasu kontrola może ulec odwróceniu, ponieważ rynek będzie się starał ułatwić handel w przeciwnym kierunku. Jeśli rynek poświęca zbyt dużo czasu danemu poziomowi, cena zostanie ostatecznie odrzucona.
Umiejętność rozpoznania różnicy pomiędzy „dość czasu” a za „dużo czasu” jest kluczem do antycypowania zmiany kontroli. Zrozumienie i interpretacja aktywności rynkowej według czasu - zamiast polegania
wyłącznie na strukturze - poprawia szybkość rozpoznawania i egzekucji.
Czas dostarcza sygnał, a struktura potwierdzenie. Zrozumienie czasu pozwala przedsiębiorcy na wejście na rynek, gdy kontrola zaczyna się zmieniać, zamiast czekać, aż zostanie potwierdzona przez strukturę.
Czas jest jednak pojęciem niematerialnym i dlatego jest bardzo trudno tego uczyć się przez źródła pochodne. Dopóki nie będziesz osobiście obserwować wpływ czasu na rynek i zdobywać doświadczenie poprzez handel zrozumiesz i zaczniesz szanować przytłaczającą moc czasu.
Identyfikacja przesunięcia ram czasowych (Timeframe Transition) Większość dni handlowych nie zmienia się w czysty rynek jednej ramy czasowej lub dwóch ram czasowych, podobnie jak większość ciągnących linę w znanej konkurencji przeciągania liny nie są doskonale zbalansowani ani całkowicie niespokojni. Rozwój dziennej ramy czasowej ogólnie obejmuje pewien stopień kompromisu z jednej strony rajdy dla znaczny zysk, wtedy przeciwnik reaguje z większym wysiłkiem w celu zrównoważenia współzawodnictwa, a następnie kolejny rajd i tak dalej. W tym przeciąganiu liny, można przewidzieć zmianę kontroli, słuchając uczestników obu drużyn przygotowujących się do nowego ataku. Chociaż często zmieniający się poziom hałasu na parkiecie często zapowiada zmieny, nie jest to zbyt pomocne dla trejdera spoza parkietu. Profil Rynku jest kanałem do "słuchania hałasu z parkietu". Obserwując rozwój strukturę profilu, możliwe jest identyfikowanie przejść ram czasowych, kiedy się zmiany występują. Trejder z poza parkietu może mieć nawet przewagę nad trejderem z parkietu, którzy są tam w akcji i oczywistym chaosie, Profil Rynkowy odzwierciedla złożoną aktywność rynkową. Na zatłoczonym parkiecie trejderzy mogą mieć dostęp tylko do części całkowitej aktywności. Chociaż każdy dzień rozwija się inaczej, jest kilka ogólnych kategorii przejść ram czasowych, które możemy zidentyfikować:
1. Brak przejścia; albo w jednej ramie czasowej, albo w dwóch ramach czasowych jednocześnie przez cały dzień;
Przykład: Dzień Trendowy (jeden przedział czasu) lub większość Dzień Normalny (dwa przedziały czasowe).
2. Jedna rama czasowa do handlu w dwóch przedziałach czasowych.
Przykład: Test cenowy wykraczający poza znany punkt odniesienia (takie jak High/Low dnia poprzedniego lub High/Low tygodniowa itd.) nie przyciągają nowych działań, powodując powrót rynku do dwóch ram czasowych.
3. Dwa przedziały czasowe do handlu w jednym przedziale czasowym.
Przykład: rynek, który znajduje się w zasięgu handlowym w pobliżu znanego punkt odniesienia, który zapewnia opór lub wsparcie cena przełamuje się i powstaje sytuacja trendu.
4. Jedna rama czasowa w jednym kierunku do jednego przedziału czasowego w przeciwnym kieruneku.
Przykład: dzień neutralny.

Nie tylko struktura i czas pomagają określić, kto kontroluje rynek, ale są one również przydatne w identyfikacji, kiedy kontrola może się zmieniać. Do zademonstrowania wzajemnego oddziaływania czasu i struktury podczas oceniania przejścia, patrz Rysunek 4-23, gdy przechodzimy przez działanie
występujące we franku szwajcarskim 12 października 1987 r.
Grudzień Frank szwajcarski, 12 października 1987 r. Aktywność w tym dniu charakteryzowało kupowanie przez jedną ramę czasową wczesnym rankiem, w połowie ranka, a następnie przeszło do sprzedawania również przez jedną ramę czasową. Korzystanie z "budującego się profilu bieżącego" pomaga inwestorom w wizualizacji i monitorowaniu zmiana ram czasowych. Uruchomiony profil dzieli wybrany dzień na okresy, zaczynając od dowodu na zmianę kontrolującego. Punkty naszej dyskusji odnoszą się do rysunku 4-23, zilustrowania zmian w kontroli który rozwinął się na franku szwajcarskim 12 października.
Y-E: Zakup jednej ramy czasowej Kupujący z jednej ramy czasowej kontroluje zakup w okresach Y do E. Zwróć uwagę na kolejne wyższe (lub równe) półgodzinne okresy aukcyjne. Kontrola kupujących przełożyła się na rozszerzenie zakresu zakupów w okresach A, B i D. Brak znaczącej rotacji w dół pokazuje wyraźną nieobecność innego sprzedawcy czasowego.
E: Czas W okresie E, cena zwalnia. Kupujący zużyli więcej niż pełny okres w pobliżu High i nie byli w stanie rozszerzyć zakresu dalej. Czas,

Rys 4_23.png


w tym przypadku „za dużo czasu”, zapewnia pierwszą wskazówkę, że kontrola może przesuwać się,
Y-F: Test Licytacji Test okres F oznacza, że sprzedawca wprowadza i obraca cenę poniżej okresu E 0 .6710 Low licytacji. Ta celowa rotacja jest postrzegana jako "test" kontroli kupujących. Rynki, kontrolowane
przez ludzi, często zachowują się jak ludzie. W ramach każdego trendu rynki muszą przerwać, zastanowić się, gdzie są, przetestować w przeciwnym kierunku i tak dalej wszyscy starają się ustalić, czy pojechali zbyt daleko, czy jeszcze sondować dalej. Chwilowe przerwy w silnych trendach cenowych i wartościowych
są naturalną, logiczną częścią procesu aukcji na rynku.
Pytanie, na które należy odpowiedzieć w następujących po sobie okresach, brzmi: Czy ten początkowy obrót przeciwko jednokierunkowym działaniom odzwierciedla stratę kontroli kupującego, lub czy kupujący po prostu bierze "oddech".
G: Potwierdzenie przejścia "Podwójne wydruki" (podwójne okresy TPO) na aukcję w jednym czasie często potwierdzają, że działalność jednej ramy czasowej została zakończona. Podwójne TPO wskazują, że rynek poświęcił wystarczająco dużo czasu na obrót w jednym kierunku, aby uzasadnić potencjalną zmianę ram czasowych.
Podwójne TPO "FG" na poziomie 0 .6702 poniżej 0.6710 E okres Low - sugerują, że kupujący nie tylko odpoczywali, ale zrezygnowali z kontroli. Przejście w tym przypadku dotyczy dwóch ram czasowych handlu lub jednej ramy czasowej sprzedaży. Jest zbyt wcześnie, by powiedzieć, strukturalnie, które skutkuje.
Należy jednak zauważyć, że mimo iż najwyraźniej przesunięta została kontrola, sprzedawca nie był wystarczająco agresywny, aby wygenerować ogon sprzedaży na poziomie High. Podwójny TPO "DE" na dziennym High osiągnięto w mało agresywnych działań przeciwnych. Oznacza to ogólny
Brak przekonania ze strony sprzedawcy i sugeruje, że trejderzy którzy szukają okazji do sprzedaży tego na tym rynku, powinni zachować ostrożność.
E-H: Jeden przedział czasowy Sprzedaż Budujący się profil zaczynający się od okresu E (gdy rotacja w górę po raz pierwszy zwolniła (jedna rama czasowa)), wskazuje jedno ramową sprzedaż ciągnącą się od okresu E do połowy okresu H.
H: Test aukcyjny W okresie H kupujący obrócili cenę powyżej okresu aukcji G High, tym razem sprawdzając siłę sprzedawcy. Mocny okres H kupujący ogon odzwierciedla niezachwiane odrzucenie niższych cen i jawi się jako wskazanie agresywnego kupowania innych ram czasowych.
I: Potwierdzenie przejścia Podwójne "HI" na poziomie 0.6704 potwierdza kolejne przejście ramy czasowej, tym razem od sprzedaży do zakupu.
H-J: Jeden przedział czasowy Kupowanie Po podwójnym okresie "HI", kupujący przetestowali i jeszcze raz rozszerzyli zasięg do góry.
Zauważ również, że kupujący mieli pewną trudność w rozszerzaniu zasięgu 0.6716 "DE" wcześniejszego High, ekstremum ustalonego wcześniej przez sprzedawcy bez przekonania.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post26 lut 2018, 11:49

Podsumowanie Handel dwu ram czasowych wystąpił w okresach przejścia (okresy F i H); jednak prędkość przejścia wskazuje wirtualny natychmiastowy transfer kontroli, a nie scenariusz przeciągania liny,
Nieudane Aukcje Wspominaliśmy już termin podążania często (follow-through) - w naszych dyskusjach o trendach, break-outach, aktywnościach inicjatywnych, podczas otwarcia i tak dalej. W rzeczywistości podążanie/kontynuacja jest w istocie odpowiedzią na pytanie: "Jak dobrze rynek pracy sobie radzi próbując licytować w określonym kierunku "Bez dalszych działań (podążania) w stronę trendu byka, rynek spowoduje nielicytowania wyżej. Bez dalszych działań (podążania) w golfowym swingu golfiście nie udaje się uderzyć piłki. I bez dalszych działań w negocjacjach biznesowych, nawet najbardziej obiecująca umowa prawdopodobnie się nie powiedzie. Chodzi o to, nieudane podążanie jest równie ważne jak udane podążanie podczas monitorowania aktywności na rynku.
Kiedy aukcje na rynku znajdują się powyżej lub poniżej znanego punktu odniesienia, rozwinie się jeden z dwóch scenariuszy: (1) nowa inicjatywa kontynuacja poza punkt odniesienia; lub (2) aukcja podążania zakończy się niepowodzeniem. Po niepowodzeniu aukcji cena jest często odrzucana w przeciwną stronę z kierunkiem z prędkością i przekonaniem. Wielkość tego ruchu zależy od znaczenia badanego punktu odniesienia. Znane punkty odniesienia istnieją w wielu postaciach: dziennie High /Low, tygodniowe High/Low, miesięcznie High /Low, przełamanie lub rajd spowodowany ważną wiadomością, wsparcie/opór konsolidacji i tak dalej. Im większa różnorodność uczestników innych ram czasowych, którzy są obecni na testowanym poziomie referencyjnego punktu, tym większe prawdopodobieństwo niepowodzenia aukcji. Na przykład, jeśli aukcja sprzedaży nie będzie kontynuowana poniżej poziomu Low konsolidacji, który jest
utrzymywany przez kilka miesięcy, grający intraday, swingi i kupujący z innych ramy czasowych wszyscy będą "masowo wchodzić" na rynek, powodując wysoki poziom zmienności. Wynikające stąd odrzucenie tak długotrwałego ekstremum, wsparcia może uruchomić znaczny wzrost i ma znaczący wpływ na kierunek aukcja długoterminowej.
Rozważmy ten przykład bardziej szczegółowo. Kiedy cena zbliża się do wsparcia dna, wielu inwestorów czeka, aby sprawdzić, czy poprzedni poziom wsparcia utrzyma się przed wejściem na rynek. Jeśli rynek powinien nie da rady przełamać poniżej dna wsparcia ci handlowcy często zareagują szybko, powodując rajd. I odwrotnie, jeśli aukcje cenowe poniżej wsparcia, poniżej Low jest akceptowany, ci sami handlowcy mogą wejść na rynek po stronie sprzedaży, obniżając cenę i dodając paliwo do silnej inicjatywy sprzedającej.
Takie niepowodzenia długoterminowych aukcji są równie ważne dla daytrejdera, jak i dla uczestnika długoterminowego. Jeśli daytejder jest świadomy długoterminowych poziomów wsparcia i punktów odniesienia, on lub ona jest lepiej przygotowany do ich wykorzystania, duże dzienne ruchy ceny powstają podczas niepowodzenia aukcji długoterminowych. W rzeczywistości im niepowodzenie dotyczy dłuższego przedziału czasowego ustanawia większy potencjał zysku (i ryzyka), który jest często obecny na rynku. Rysunek 4-24 ilustruje załamanie długoterminowej licytacji na soi. 3 kwietnia 1989 roku, soja zanotowała nowy długoterminowy poziom Low 708 gdzie rynek soi osiągnął równowagę, o czym świadczą cztery kolejne dni następujących po sobie nakładających się wartości. Rysunek 4-25, 10 -ty kwietnia, pokazuje aktywność, która nastąpiła wkrótce potem. Soja się otworzyła w równowadze na 7101/2, a następnie szybko przejechała poniżej Low utworzonego 3 kwietnia (708). Jednak aukcji sprzedaży nie udało się wygenerować nowej sprzedaży. Generalnie dwa zdarzenia następują po takiej porażce: (1) uczestnicy, którzy wystawili na aukcji niższą cenę (zazwyczaj lokalsi czy grający krótkoterminowo) pokrywają szorty i odwracają swoją pozycję; oraz (2) inni handlowcy uświadomili sobie brak sprzedaży poniżej znanego punktu odniesienia i weszli na rynek z pewnością (odwrotna sytuacja odnosi się do testu powyżej istotnego punktu odniesienia). 10 kwietnia, po aukcji poniżej strefy balansu minimalne utknęły w martwym punkcie, kupujący zareagowali i przejechali rynek soi wyżej. Rezultatem był wzrostowy Dzień Trendowy Podwójnej Dystrybucji. Trejderzy, którzy monitorowali Low strefy balansu i długookresowy poziom odniesienia 708 mogli wykorzystać niepowodzenie aukcji do zapewnienia doskonałej jakości lokalizacji dla daytrejdu. Niepowodzenia aukcji w krótszych ramach czasowych są generalnie bardziej subtelne i powodują mniejsze ruchy cen w porównaniu do niepowodzeń aukcji w długookresowych poziomach odniesienia. Jednak odrzucenie ceny, które następuje po niepowodzeniu aukcji krótkoterminowej, nadal może być szybkie i istotne w stosunku do normalnej struktury ram czasowych. Rysunek 4-26 pokazuje typowy dzień niepowodzenia aukcji na rynku obligacji Skarbu Państwa. W dniu 16 maja 1989 r. Obligacje sprzedane poniżej poprzedniego dnia Low (90,22) w okresie Y, ale nie udało się przejść niżej. Rynek sprzedawał niżej szukając więcej sprzedaży, ale nie było żadnych zleceń sprzedaży (sell stops) ani nowych działań, aby podtrzymać spadkowy ruch ceny. Uzbrojony w wiedzę, że nie było żadnej nowej sprzedaży poniżej krótkoterminowych minimów, obligacje były handlowane wyżej przez pozostałą część dnia i ostatecznie rynek został zamknięty na wzrostach. Umieszczenie zleceń po niepowodzeniu w licytacji jest niesamowicie trudnym zadaniem. W poprzednim przykładzie ostatnia aktywność obligacji skarbowych spadł, a "tłum" sprzedawał. Kiedy cena zwolniła, wskazując potencjalny błąd, nie było łatwo wejść na rynek jako reagujący kupujący. Ponownie, najlepsze transakcje często pojawiają się w obliczu najnowszych aktywność na rynku.

Rys 4_24.png


Rys 4_25.png


Rys 4_26.png


-- Dodano: 26 lut 2018, 13:51 --

Nadmiar (Excess)Aby osiągnąć swój główny cel, jakim jest ułatwienie handlu, rynek licytuje niżej, aby znaleźć kupujących i wyżej, aby przyciągnąć sprzedających. Idealnie jest, gdy na rynku znajduje się przedział wartości, w którym zarówno kupujący, jak i sprzedający z innej ramy czasowej uważa, że cena jest uczciwa, aby można było dokonać dwustronnego handlu.
Jednak rynek jest skuteczny, a nie nieefektywny 1. W związku z tym, w swojej próbie generowania handlu ze wszystkimi uczestnikami, rynek okazjonalnie tworzy nadwyżkę, licytując zbyt daleko w danym kierunku.

Załóżmy, że lokalny piekarz produkuje codziennie 1000 bochenków chleba, który sprzedaje po 50 centów za sztukę. Biznes jest dobry w tej cenie, a on konsekwentnie sprzedaje każdy bochenek, który piecze. Ponieważ popyt na jego domowej roboty chleb wydaje się, że rośnie, pewnego ranka piekarz podnosi się jego cenę do 55 centów za bochenek i nadal sprzedaje wszystkie. Zadowolony z rezultatu, postanawia w przyszłym tygodniu pobierać 60 centów za bochenek, ale okazuje się, że sprzedaje tylko 800 bochenków - wyższe ceny zaczęły zniechęcać do zakupów. Piekarz szybko obniża cenę do 55 centów za bochenek ze względu na malejącą wielkość sprzedaży i kurczące się zyski. Chodzi o to, że musiał podnosić ceny zbyt wysoko, powyżej wartości, aby mieć pewność, że znalazł cenę, którą zarówno on, jak i konsument postrzega jako uczciwą. Metoda wyceny piekarza stworzyła nadwyżkę 5 centów, różnica między ceną 60 centów a wartością 55 centów.
Podobnie, rynek musi licytować zbyt wysoko, aby wiedzieć, kiedy ceny są postrzegane jako przekraczające wartość i zbyt niskie, aby wiedzieć, jakie są ceny uważane za poniżej wartości. Możliwy nadmiar rynkowy powstaje za każdym razem, kiedy cena znacznie wychodzi poza sferę równowagi (balansu) lub odbiega od wartości. Nadmiar się tworzy, gdy inne ramy czasowe widzą szansę i agresywnie wchodzą w rynek, zwracając cenę do postrzeganego obszaru wartości. Powód uzyskanego nadmiaru, zarówno aktywności dziennej ramy czasowej jak i dłuższej, można zidentyfikować poprzez strukturę rynku.
Wskazówki przekroczenia Z definicji nadmiar jest przydatny tylko w analizie z perspektywy czasu, ponieważ nie można go zidentyfikować, dopóki już się nie utworzy. Chociaż w rzeczywistości jest to prawda, wiele cech strukturalnych odzwierciedlonych w profilu szybko pomaga zidentyfikować nadmiar. Ogony, na przykład, są po prostu nadmiarem aukcji z dziennej ramy czasowej. Nadmiar dziennej ramy czasowej przedstawiono na rysunku 4-27.
Na rysunku 4-27 uczestnicy innej ramy czasowej byli aktywni na obu końcach zasięgu, wejście agresywne i tworzenie nadwyżek dziennej ramy czasowej na obu skrajnościach. Cena licytowana była niższa w okresie A i spotkała ją silny kupujący z innej ramy czasowej, ustanawiający kupujący ogon. Odwrotnie, w okresie E test cen kupna został odrzucony przez sprzedawcę innej ramy czasowej, tworząc ogon sprzedaży. Ogony są prawdopodobnie najczęstszą manifestacją nadwyżki i występują one w podobny sposób w procesach aukcji długookresowej. Nadwyżka długoterminowa jest ujęta w dalszej części „Trejding Długookresowy".
Poświęćmy chwilę, by spojrzeć na nadmiar od innej, bardziej konceptualnej, perspektywy. Za każdym razem, gdy dany poziom ceny zostanie szybko odrzucony przez rynek, powstaje nadmiar. Pojedyncze TPO oddzielające dwa obszary Dnia Podwójnej Dystrybucji to różne nadwyżki. Podobnie jak ogon, reprezentują ceny postrzegane jako oddalone od wartości przez inne ramy czasowe. Luka jest także formą nadmiaru rynku, ponieważ w rzeczywistości jest to "niewidzialny ogon".
Znaczenie każdego rodzaju nadmiaru polega na tym, że reprezentuje on pewien obszar, który powinien służyć jako wsparcie lub opór przed ceną w przyszłości. Jak długo

Rys 4_27.png


warunki nie uległy znaczącej zmianie, uczestnik innej ramy czasowej, który tak gwałtownie podbijał cenę, tak samo powinno reagować na te same poziomy cen. Dlatego można wykorzystać ogon do oszacowania potencjału zasięgu, ponieważ jest to miarodajny punkt odniesienia, dzięki któremu można ocenić przyszłą działalność.
Współczynnik rotacji Ponieważ zbliżamy się do końca omawiania rotacji dziennej ramy czasowej, ponownie wracamy do pytania "W którą stronę rynek próbuje iść? "Do tej pory omawialiśmy takie pojęcia jak przekonanie kierunkowe, inicjatywość i responsywność oraz kontrola innych ram czasowych – wszystko z dostarcza fragmenty kawałki odpowiedzi na pierwsze z dwóch Wielkich Pytań. Jednak w ciągu dnia musimy jeszcze dostarczyć skończoną, obiektywną odpowiedź na pytanie o kierunek rynku. Prezentujemy tutaj prosty, obiektywny środek do oceny kierunku dziennej ramy czasowej oparty na rynkowych półgodzinnych rotacjach/zmianach kierunków. Nazywa się Współczynnik rotacji. W dowolnym momencie w ciągu dnia, dzieląc profil na półgodzinne aukcje pomagaj określić, który z uczestników innej ramy czasowej obecnie ma kontrolę (lub że żaden nie kontroluje). Jednak nie zawsze jest tak łatwo określić, który uczestnik wywiera większy ogólny wpływ.
Współczynnik rotacji obiektywnie ocenia próbę nadania kierunku dnia. Każda rotacja aukcji jest mierzona krok po kroku, umożliwiając trejderom, rozeznać ogólne codzienne próby kierunkowe. Rysunek 4-28 zawiera
odniesienia do następnej dyskusji na temat obliczania współczynnika rotacji/obrotu. W dowolnym momencie w ciągu dnia, dzieląc profil na półgodzinne aukcje pomaga określić, który uczestnik innej ramy czasowej obecnie kontroluje (lub że żadna nie kontroluje). Jednak nie zawsze tak jest łatwo określić, który uczestnik wywiera większy ogólny wpływ. Współczynnik rotacji obiektywnie ocenia próbę nadania kierunku dnia. Każda rotacja aukcji jest mierzona krok po kroku, umożliwiając trejderowi, rozeznać ogólne codzienne próby kierunkowe. Rysunek 4-28 zawiera odnośnik do następującej dyskusji na temat obliczania współczynnika rotacji.
Metoda przypisywania wartości do rotacji aukcji każdego okresu czasu jest względnie prosta. Jeśli High z bieżącego okresu jest wyższy niż High w poprzednim okresie, wtedy rotacja otrzymuje +1. Jeśli High jest niższy niż najwyższe High w poprzednim okresie, to przypisana jest wartość -1.
Podobnie, jeśli Low okresu jest wyższe niż Low w poprzednim okresie, się wartość +1. Dno aukcyjne niższe niż Low okresu poprzedniego otrzymuje wartość -1. A jeśli oba okresy High lub Low wychodzą równo, wtedy nie ma wartości lub przypisane jest 0. Przeprowadzany jest ten sam proces dla każdego kolejnego okresu, co ostatecznie daje liczbę, która może stanowić dobrą wskazówkę dotyczącą sentymentu dziennej ramy czasowej.
Na przykład rysunek 4-29 pokazuje współczynnik rotacji dnia na Obligacjach Skarbowych. Skumulowane liczby rotacji w całym okresie czasu zostały zsumowane i dały wynik +3, podobnie jak dane z dna aukcyjnego. Całkowita kwota netto dla ten dzień to +6, który wykazuje konsekwentne próby kupowania przez cały dzień. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że współczynnik rotacji odpowiada tylko na jedno z dwóch "wielkich pytań" - czyli w którą stronę rynek chce iść. Zanim wyciągniesz jakiekolwiek wnioski, musisz również określić, czy rynek "wykonuje dobrą robotę" w swoich próbach aukcji w tym kierunku. Odpowiedź na to drugie wielkie pytanie wymaga znacznie bardziej szczegółowej analizy niż ta, którą można dostarczyć przez prostą miarę obrotów aukcji. W trakcie tego procesu w rozdziale tym szczegółowo opiszemy metody niezbędne do określenia sukcesu na rynku.
Trejdowanie TPO Liczba TPO służy do pomiaru działań innej ramy czasowej w strukturze dziennej ramy czasowej. Teoria stojąca za handlem TPO jest oparta o fakt, że w innej ramie czasowej kupujący i sprzedający nie mają do czynienia bezpośrednio ze sobą - prowadzą handel za pośrednictwem lokalnego (trejdera parkietu) lub pośrednika. Wszelka nierównowaga, która rozwija się między długoterminowymi uczestnikami jest mierzalne poprzez liczenie TPO (pełny opis tematu mechaniki liczenia TPO, patrz Rozdział 3, Zaawansowany początkujący).

Rys 4_28.png


Rys 4_29.png


Na przykład liczba TPO wynosząca 16/25 wskazuje, że kupujący (25) są bardziej aktywni poniżej punktu kontrolnego (najkorzystniejsza cena w danym dniu) niż sprzedawcy (16) prowadzący handel powyżej punktu kontroli. Jeśli kupujący nadal być bardziej agresywny, punkt kontroli będzie stopniowo wzrastał jako wartość migruje wyżej. Jeśli punkt kontroli pozostaje stały, cena będzie aukcji tam i z powrotem między kupującym a sprzedawcą w zrównoważonym, dwustronnym handlu.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

jackub

Re: MIND OVER MARKET

Nieprzeczytany post28 lut 2018, 10:36

Aby liczenie TPO było skuteczne, musi to być rynek w dwóch przedziałach czasowych, trybie rotacyjnym. Ponownie, warunki w dwóch przedziałach czasowych występują, gdy uczestnicy dziennej ramy czasowej i innej ramy czasowej dzielą się kontrolą. Na rynku jednej ramy czasowej, zazwyczaj uczestnik innej ramy czasowej jest dominujący, a każdy kolejny okres rozszerza zakres z wyraźnym, jednokierunkowym przekonaniem. Liczba TPO nie jest potrzebna na przykład w dniach Trendujących, ponieważ jasne jest, kto kontroluje. Monitorowanie nierównowagi TPO jest konieczne (lub skuteczne) tylko wtedy, gdy jest dwuetapowa walka w obszarze wartości.
Czasami rynek rozpoczyna dzień w trybie dwóch ram czasowych, ale potem przekształca się w rynek jednej ramy czasowej. Struktura profilu może wydawać się rotacyjna, gdy w rzeczywistości kupujący lub sprzedający z innej ramy czasowej subtelnie przejął kontrolę. Często jest trudno szybko zidentyfikować taką sytuację. W ten sposób trejder musi nauczyć się rozpoznawać warunki podłoża, które często uniemożliwiają taką aktywność, a następnie ściśle monitorować warunki. Ten rodzaj działalności często występuje, gdy licytacja cen w pobliżu lub poza skrajnościami dnia i nie daje rezultatów, powodując agresywnie odwrócenia aukcji na rynku (w jednej ramy czasowej) w przeciwnym kierunku. Budujący się profil poczynając od okresu czasu potencjalnej zmiany struktury (ogon lub przełamanie) jest skutecznym sposobem monitorowania przemiany dziennej.
Rynki futures, które są kontrolowane prawie wyłącznie przez uczestników innej ramy czasowej, takie jak rynek obligacji i, w mniejszym stopniu, rynek walutowy, najlepiej interpretować za pomocą wskaźników kierunkowych innych niż liczba ogonów TPO, rozszerzenie zasięgu, wskaźnik rotacji i tak dalej. Obligacje komunalne są przedmiotem obrotu głównie w dłuższej perspektywie inwestorów spoza parkietu. Ponieważ lokalny nie działa jako "pośrednik", liczba TPO nie jest tak skuteczna w mierzeniu kontroli innych ram czasowych. Obligacje skarbowe, z drugiej strony, są przedmiotem obrotu przez duża różnorodność uczestników, a lokalna gra stanowi integralną część procesu ułatwiania handlu. Liczba TPO również okazała się skuteczna w ropie naftowej, złocie, zbożu i innych rynkach, które nie są tak silnie uzależnione od wpływu profesjonalistów spoza parkietu.
Najważniejszym aspektem handlu TPO jest możliwość wizualizacji potencjalnej zmiany w liczbie TPO. Mistrz szachowy może wizualizować ogromna złożoność potencjalnych ruchów, które należy wykonać, zarówno przez niego, jak i jego przeciwnika z dużym wyprzedzeniem. Podobnie daytrejder może wizualizować
jak różna aktywność rynkowa wpłynie na zmieniającą się strukturę TPO. Korzystając z rysunków 4-31 do 4-35, sprawdźmy dokładnie dzień Obligacji Skarbowych, omawiające proces wizualizacji, który występuje podczas rozwijającej się sesji handlowej.

9:30 AM Rysunek 4-30: TPO popierają kupującego, 13/16. Punkt kontroli (POC) jest faktycznie między 99-00 a 98-31, ponieważ obie ceny mają taką samą długość i środek zakresu znajduje się między nimi. (Istnieje również opcja wybierając wyższą lub niższą cenę, o ile jesteś konsekwentny
Twój wybór.) Rozszerzenie zasięgu na dowolną stronę zmieni punkt kontroli (najdłuższa linia najbliżej środka zakresu). Każda wielkość rozszerzenia zakresu kupna podniesie punkt kontrolny do 99-00. Jeden tick
rozszerzenia zasięgu sprzedaży obniży go do 98-31. Dodatkowe rozszerzenie zasięgu sprzedaży obniży punkt kontrolny.
10:00 AM Rysunek 4-31: Pod koniec okresu D następuje ruch punktu kontrolnego do 99-00, ze względu na pojedynczy tick rozszerzenia zakresu zakupów do poziomu 90-08 (Punkt kontrolny znajduje się teraz w połowie zakresu). Liczba TPO jest zasadniczo zrównoważona, choć nieznacznie na korzyść sprzedawcy. Gdyby cena powinna nadal licytować na wyższych poziomach bez obniżania do poziomu 99-00, punkt kontroli w okresie E wzrośnie, po raz kolejny zmieniając liczbę TPO na korzyść kupujących. Drugi wzrost punktu kontroli może wskazać na obecność kupującego z innej ramy czasowej w obszarze wartości.
10:30 AM Rysunek 4-32: Punkt kontroli porusza się wyżej w okresie E. Liczba TPO to 16/24 na korzyść kupującego. Może wydawać się nieprawdopodobne, że punkt kontrolny może poruszać się tak szybko i spowodować tak dramatyczne implikacje, ale uwzględniajmy charakter rynku kontraktów terminowych. Zapas może zostać zlikwidowany w minimalnym czasie, tworząc przesunięcie kontroli w ciągu jednego okresu.
Po okresie E można rozpocząć wizualizację potencjalne rotacje licytacji. Jeśli okres F handluje w punkcie kontroli (99-03) i licytuje w dół, doda kupowanie TPO. Pozycja długa umieszczona wokół 98-29 oferowałaby względnie dobrą lokalizację handlową, jak długo cena nie będzie spędzać zbyt dużo czasu w niższych cenach. Jeśli okresy F i G będą przedmiotem handlu niższych cen bez odwiedzania poziomu 99-03, punkt kontrolny się przesunie niżej, wskazując na silniejszych sprzedawców. Jeśli taka sytuacja się pojawi, powinno się zamknąć pozycje długie natychmiast, ponieważ kupujący nie jest już kontrolującym.
Południe Rysunek 4-33: Rotacje aukcji w okresach F, G i H podnoszą punkt kontrolny po raz kolejny, odzwierciedlający silną nierównowagę (17/38) i potwierdzające ciągłą dominację nabywców.


Rys 4_30.png


Rys 4_31.png


Rys 4_32.png


-- Dodano: 28 lut 2018, 12:39 --

Rys 4_33.png


Pozycje długie umieszczone poniżej punktu kontrolnego w okresie H oferują doskonałą lokalizację handlową, a dowolna dodatkowa aktywność poniżej punktu kontrolnego powiększa liczbę TPO kupujących. Rynek wciąż musi licytować wyżej, aby znaleźć równowagę. W tym momencie punkt kontrolny może być obniżony tylko w okresie transakcje poniżej 99-04 bez handlu na 99-05. Mimo to liczba TPO będzie faworyzować kupujących. Jest to doskonały czas na zakup poniżej wartości (punktu kontrolnego), ponieważ kupujący wyraźnie kontrolują ten rynek. Duża nierównowaga faworyzująca kupujących jest również widoczna w strukturze. Zwróć uwagę, że Profil wydaje się być niepełny. To jest częścią procesu wizualizacji, który rozwija się poprzez czas i doświadczenie.
2:00 PM Rysunek 4-34: Jeśliby Obligacje Skarbowe były handlowane na poziomie 99-05 w okresie K, punkt kontroli nie może się zmienić. Każde przełamanie na rynku po prostu doda kupujących TPO. Szanse sprzyjają zbliżaniu się do najwyższych poziomów dzięki kupowaniu braku równowagi. Przełamanie we wczesnym okresie L daje kolejną szansę na kupno.
Zamknięcie Nasz analiza typowej sesji handlowej odkryła wiele procesów, które daytrejder może wykorzystać do oceny sentymentu, dziennego przekonania kierunkowego. Ostatnie wskazanie dziennego sentymentu rynkowego są zawarte w dniu zamknięcia. Brak nocnych wydarzeń informacyjnych, aktywność, które mają miejsce po zamknięciu czasami ma bezpośredni wpływ na otwarcie sesji następnej.
Fakt, że rynek się zamyka, dosłownie zmusza uczestników nadal mający biznes do podjęcia w krótkim terminie decyzji i wykonania jej szybko. Ten typ działania wymuszającego generalnie wypłukuje dwa rodzaje działalności, które mogą wysyłać mylące sygnały do trejdera, który jest nieświadomy ich implikacji.
Po pierwsze, zamknięcie jest ostatnią szansą dla uczestników innych ram czasowych posiadających opinię na temat kierunku rynku, aby ustanowić nowe pozycje. Po drugie, zamknięcie jest również ostatnią szansą dla handlowców, którzy nie chcą utrzymywać handlu przez noc, aby zrównoważyć swoje zasoby. Oczywiście, pierwszy typ działania ma określone konsekwencje następnego dnia, podczas gdy drugi nie ma trwałego skutku - ale oba mogą mieć znaczący wpływ na ruch cen.
Niestety, czasami trudno jest odróżnić dwie formy zamknięcia działalności. Kiedy dostępne, monitorowanie ruchu w pobliżu zamknięcia na kontynuację sesji wieczornej (jak Obligacje) lub na rynku nocnym gotówkowym i futures (obligacje, waluty, i złoto) dostarczą wskazówek dotyczących rodzaju uczestnika odpowiedzialnego za zamknięcie. W przeciwnym razie otwarcie następnego dnia (wezwanie do otwarcia)

Rys 4_34.pngBędzie rzeczywistym otwarciem i wczesne obroty aukcji ujawnią siłę zamknięcie poprzedniej sesji giełdowej.
Rysunek 4-35 zawiera trzy następujące po sobie dni na rynku cukru, które ilustrują różnicę w kontynuacji wykazywaną przez dwie formy zamknięć. Pod koniec dnia, 31 maja, cukier sprzedawał się znacznie poniżej ustalonej wartości i zamkną się tworząc Low. Jednak następny dzień otworzył się powyżej słabego zamknięcia i natychmiast był licytowany wyżej, wskazując, że zamknięcie 31-go było prawdopodobnie spowodowane przez handlowców równoważąc swoje pozycje. W tym dniu zakupy trwały do końca dnia, ponieważ cukier zamknął się znacznie powyżej ustalonej wartość dnia po agresywnej teście kupna w okresie J. Gdy cukier otworzył rynek i zaakceptował wartość powyżej poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia, handlowcy zostali poinformowani, że zamknięcie wzrostowe poprzedniej sesji był rezultatem kierunkowego przekonania uczestników innych ram czasowych.
Czytelnik powinien pamiętać, że większość dni nie zamyka się z taką ekstremalnością ruchów cenowych, jak pokazano w dniach 31 maja i 1 czerwca. Te dni zostały wybrane, ponieważ wyraźnie wykazały różnicę w następstwach dwóch form zamknięcia działalności. Zwykle zamknięcie jest bardziej subtelne, występujące w ciele Profilu.


Trzecia część rozdział 4 (poprawiona)

Rozdział 4_C.pdf
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
PoprzedniaNastępna

Wróć do Forex - systemy i strategie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości