REGULAMIN FORUM FOREX-NAWIGATOR.BIZ

Komunikacja do i od admina i moderatorów forum, ogłoszenia, komunikaty.
Awatar użytkownika
Tig3r
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2310
Rejestracja: 02 sty 2008, 10:46

REGULAMIN FORUM FOREX-NAWIGATOR.BIZ

Nieprzeczytany post autor: Tig3r »

REGULAMIN FORUM FOREX-NAWIGATOR.BIZ


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem istnienia Forum jest wymiana poglądów, myśli, przekonań dotyczących rynku walutowego i pokrewnych oraz budowanie społeczności pasjonatów rynku Forex.
2. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić na jak najlepsze wykorzystanie Forum i realizację celu jego istnienia z zachowaniem spójności i porządku.
3. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz do jego przestrzegania.
4. Odpowiedzialność za umieszczane treści ponoszą ich autorzy. Zespół moderatorów dba tylko o to, aby były one zgodne z zasadami panującymi na Forum.
5. Właściciel forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością użytkownika na Forum.
6. Na forum zabronione jest posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta na raz. W przypadku używania kilku kont jednocześnie zbanowane zostaje konto z większym stażem na forum (pod uwagę brany jest czas rejestracji).
7. Kolor czerwony zarejestrowany jest dla moderatorów/admina.

ROZDZIAŁ II ZASADY PUBLIKACJI MYŚLI

1. Treści umieszczane na Forum muszą być zgodne z prawem polskim.
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad NETYKIETY (zabrania się używania wulgaryzmów oraz naruszania godności osobistej innych użytkowników).
3. Używanie wielkich liter traktowane jest jako krzyk. Nadużywanie ich bez uzasadnionej przyczyny jest zabronione.
4. Nie należy umieszczać dwu lub więcej postów pod sobą bez uzasadnionej przyczyny (przez jednego użytkownika).
5. Nazwa tematu powinna być adekwatna do jego zawartości. Tematy o tytule, np. „Pomocy”, „Pytanie” będą usuwane bez przeglądania ich zawartości.
6. Temat powinien być umieszczony w przeznaczonym dla niego dziale. Tematy zamieszczone w niewłaściwych działach będą przenoszone bądź usuwane.
7. Przed zamieszczeniem tematu należy sprawdzić, czy ten nie był już poruszany. W przypadku powielania tematów często poruszanych na Forum te zostaną usunięte.
8. Wypowiedzi umieszczane w tematach muszą skupiać się wokół głównego wątku. Wszystkie wypowiedzi nie wnoszące nic do tematu mogą być przeniesione lub usunięte.
9. Poza działem do tego przeznaczonym („Ciekawe linki, reklamy”) na Forum obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania reklam w jakiejkolwiek formie (nie dotyczy administracji forum).
10. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie na forum napisanych przez niego jego treści. Użytkownik może zmieniać treść swojego postu w czasie 24 godzin od momentu umieszczenia na forum. Po tym okresie zmiana jest niemożliwa. Użytkownik zgadza się na to, że zrzeka się możliwości żądania zmiany treści postów oraz żądania skasowania umieszczonych przez siebie postów po w/w czasie (zrzeczenie się nie dotyczy wpisów będących utworami w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
11. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych można przekazać autorowi korzystając z prywatnych wiadomości i należy powstrzymać się od wypowiadania tego publicznie.
12. Należy powstrzymywać się przed "politykowaniem" na forum, chyba że jest to konieczne jako komentarz do zdarzeń gospodarczych.

ROZDZIAŁ III SYSTEM POCHWAŁ

1. Na prośbę użytkownika moderator może przyznać pochwałę dla innego użytkownika wypowiadającego się na forum, którego wypowiedź pomogła rozwiązać problem lub wnosi bardzo dużą wartość dodaną do wiedzy ogólnej Forum (każda pochwała musi być opatrzona sensownym uzasadnieniem). Pochwały nadaje się poprzez zgłoszenie posta do moderatora (odpowiedni przycisk przy wypowiedzi) wraz z uzasadnieniem.
2. Pochwała może zostać usunięta przez moderatora, gdy ten uzna, że jest ona przyznana niezgodnie z regulaminem.
3. Pochwał nie można przyznać w działach: „Forex - dyskusje czasowe”, „Ciekawe linki, reklamy” oraz „Kosz”.
4. Nie wolno wymuszać na autorach wątku i innych użytkowników przyznawania pochwał w jakiejkolwiek formie.

ROZDZIAŁ IV ŚRODKI KARNE

1. W przypadku łamania przez użytkownika postanowień regulaminu grupa moderatorska może zastosować następujące środki karne: ostrzeżenie ustne, ostrzeżenie, zakaz pisania, ban, ban IP (terminowy lub bezterminowy). Ban terminowy może być przyznany na okres od 3 dni do pół roku. Ban bezterminowy jest przyznawany dożywotnio.
2. Ostrzeżenie może być przyznawane za każde złamanie postanowień regulaminu. Gdy użytkownik otrzyma 3 ostrzeżenia zostanie mu także przyznany ban.
3. W szczególnych wypadkach moderator może od razu zastosować ostrzejsze środki karne (zakaz pisania, ban) wedle uznania. Wymaga to jednak podania uzasadnienia.
4. Za dobre sprawowanie i przestrzeganie regulaminu Forum użytkownik może uzyskać usunięcie przyznanego mu ostrzeżenia po okresie co najmniej pół roku od daty jego przyznania, nie więcej jednak niż jedno ostrzeżenie w danym miesiącu. W tym celu należy wystosować odpowiednią prośbę. Z uzasadnionej przyczyny moderator może odmówić cofnięcia ostrzeżenia.
5. Fakt usunięcia przyznanego ostrzeżenia musi być odnotowany w specjalnym temacie pt. „Usunięte ostrzeżenia” (do wglądu tylko dla grupy moderatorów).

ROZDZIAŁ V AWATARY & SYGNATURY

1. Awatary i sygnatury nie mogą zawierać treści obraźliwych a także treści reklamowych.
2. Szerokość awatara nie może być większa niż 120 pikseli, wysokość większa niż 120 pikseli, a rozmiar większy niż 15kB.
3. W sygnaturach zabronione jest umieszczanie obrazków oraz linków do stron trzecich. Linki do stron zewnętrznych należy umieszczać w stosownej rubryce w profilu, bądź przy wykorzystaniu działu „ciekawe linki i reklamy”. (za linki uznaje się wszelkie adresy www nawet te niebędące hiperlinkami).
4. W sygnaturach dozwolone jest umieszczanie linków jedynie do innych części Forum oraz do niekomercyjnych serwisów umożliwiających prezentacje statementu (w postaci hiperlinku czy też graficznego widzetu), serwisów wideo i audio.
5. Maksymalna długość tekstu w sygnaturze to 255 znaków zawarte maksymalnie w 4 wierszach, dozwolona jest czcionka o standardowej wielkości lub mniejsza z efektami pogrubienia, kursywy, podkreślenia. Zabronione jest wykorzystywanie kolorów w sygnaturze.
6. W polu „Skąd” oraz Nick nie można umieszczać reklam ani obraźliwych wyrażeń.
7. Link do strony, do której ma prowadzić przycisk „WWW” nie może być odesłaniem do witryny promującej treści niezgodne z polskim prawem.

ROZDZIAŁ VI MODERATORZY

1. Zadaniem moderatora jest dbanie o przestrzeganie regulaminu przez użytkowników oraz pilnowanie porządku na Forum.
2. Moderator może edytować, usuwać, przenosić i dzielić tematy i posty wykonując powierzone mu czynności utrzymywania porządku. Może też zwrócić uwagę użytkownikom na konkretny temat oraz skierować tor dyskusji na bliższy głównemu wątkowi.
3. Moderator ma prawo decydować o przyznaniu i wykonaniu odpowiedniego środka karnego. Od decyzji moderatora można się odwoływać do Głównego Moderatora, pod warunkiem, że nie zastrzeże on inaczej.
4. Główny moderator zarządza grupą moderatorów, rozdziela obowiązki, kontroluje działania moderatorów.
5. Moderatorem może zostać każdy użytkownik Forum, który ma staż dłuższy niż rok, cechuje się nieposzlakowaną opinią, aktywnie uczestniczy w życiu Forum, ma do pełnienia funkcji odpowiednie predyspozycje. Nabór na stanowisko moderatora jest ogłaszany przez Administratora i grupę moderatorów wedle zapotrzebowania społeczności. Oni też oceniają kandydatów i decydują o przyjęciu nowego moderatora.
6. Moderator, który nadużywa swoich uprawnień może zostać odwołany z pełnionej funkcji po przedstawieniu niezbitych dowodów na te nadużycia. Decyzję o odwołaniu podejmuje Administrator lub/i grupa moderatorów.
7. Uwagi, pochwały i skargi na moderatorów można kierować do Głównego Moderatora lub/i Administratora, jeśli ci nie zastrzegą inaczej. Każda uwaga powinna zostać rozpatrzona.

ROZDZIAŁ VII INNE POSTANOWIENIA

1. Funkcja raportowania postów służy do zgłaszania łamania regulaminu przez zwykłych użytkowników. Podczas zgłaszania należy podać uzasadnienie oraz można podać propozycję reakcji na dane wykroczenie. W ten sam sposób można zgłaszać również pochwały dla innych użytkowników. Za pomocą funkcji raportowania można też zgłaszać inne działania, które powinien podjąć moderator z danym postem/tematem.
2. Dział „Forex Journal” służy do przedstawiania wyników transakcji oraz stylu spekulacji użytkowników Forum.
3. Podforum „Kosz” służy do tymczasowego przenoszenia wątków do usunięcia, które moderator może opatrzyć swoim komentarzem. Tematy są usuwane po upływie jednego dnia.
4. Dział „Konkurs” służy tylko i wyłącznie do reklamowanie lub/i przeprowadzania konkursów związanych z tematyką inwestycji na rynku Forex lub innych konkursów związanych z tematyką inwestowania.
5. Wszelkie propozycje zmian oraz błędy w działaniu Forum można zgłaszać w dziale „Admin i Moderatorzy”.
6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu. W szczególnych przypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w powyższym punkcie 6., użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i zrezygnować z Konta (wysyłając odpowiednią informację do administratora), co spowoduje usunięcie konta użytkownika.
8. W przypadkach nieokreślonych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: Grudzień 2013.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..

Zablokowany